Úvod
Novinky
BUY IT! a STU-MAKERS

BUY IT! a STU-MAKERS

Tak jako každý školní rok i letos pracovaly v rámci volitelného předmětu 3. ročníku Aplikovaná ekonomie studentské firmy. Poprvé v historii spolu na trhu soupeřily 2 studentské firmy. Obě firmy si zvolily jako předmět činnosti výrobu a prodej dárkových předmětů.

Žáci měli ideální možnost propojit školní teorii s praktickým fungováním studentské firmy. Konkrétné to znamenalo, že v září založili firmu, provozovali její činnost a v červnu její činnost ukončili. Všechny práce provozovali samostatně, pouze pod dohledem vyučující, která působila jako konzultant.

Na začátku činnosti firmy sami rozhodli o předmětu činnosti a názvu firmy, dále o způsobu získání základního kapitálu na financování činnosti, zvolili si prezidenta, který jmenoval management firmy. Během fungování firmy žáci vyráběli a prodávali produkty, vedli evidenci majetku a personální agendu, propagovali své aktivity, hodnotili finanční úspěšnost firmy a na závěr vytvořili výroční zprávu.