Úvod
Novinky
Environmentální projekt pro 2. ročník

Environmentální projekt pro 2. ročník

Environmentální projekt pro 2. ročník

OA Lysá nad Labem

Poznáváme Lysou n/L – zámecký park

Dne 28. 6. 2011 uspořádala Obchodní akademie v Lysé nad Labem pro žáky druhého ročníku environmentální projekt pod vedením Mgr. Radky Mlázovské  a Ing. Marcely Pohanové.

Projekt se skládal ze tří částí:

První část byla plně v režii PhDr. Marie Kořínkové, která okouzlila žáky svým poutavým vyprávěním. Ukázala jim krásy barokní Lysé. Díky ní se žáci dostali do prostor lyského zámku, který slouží seniorům a není veřejně přístupný. V interiéru žáci obdivovali hlavně fresky, obrazy a architekturu kaple.

Následovala prohlídka zámeckého parku s odborným výkladem Ing. Stanislava Svobody z odboru životního prostředí o minulosti, současnosti i budoucnosti parku.  Obeznámil žáky s přírodně krajinářským rozdělením zahrady, s flórou i faunou. Upozornil je také na hlavní nebezpečí, která park ohrožují – vandalizmus, povětrnostní vlivy či nedostatek vody.

Třetí část byla kreativní. Účastníci projektu volili aktivitu jim nejbližší – zdobení květináče dekupáží, drátováním a oplétáním pedikem. Dekorovaný květináč si mohli s pokojovou květinou odnést domů.

V rámci evaluace každý odpověděl na otázky vědomostního testu.
 

Závěrem žáci vyhodnotili projekt vyplněním anonymního dotazníku. Mohli se vyjádřit k jednotlivým aktivitám. Sto procent doporučuje konání této aktivity v dalším školním roce, a to beze změn.  Stojí za povšimnutí, že všechny části našly své příznivce ve vyrovnaném poměru

 

Mgr. Radka Mlázovská