Úvod
Novinky
Projektový den „Ochrana člověka za mimořádných událostí“

Projektový den „Ochrana člověka za mimořádných událostí“

Dne 2. 6. 2011 proběhl na naší škole již tradiční projekt „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Díky tomuto projektu se žáci seznámí se zásadami první pomoci, zdravým životním stylem a samozřejmě i s tím, jak se zachovat při hrozbě nebo vzniku mimořádných událostí.

Projektu se zúčastnili žáci 1. – 3. ročníků. Žáci prvních ročníků se zaměřili na nácvik poskytnutí první pomoci. Zhlédli film o první pomoci, dále ve skupinách absolvovali u několika stanovišť ukázku poskytnutí první pomoci a sami si ji vyzkoušeli pod vedením pracovnic Červeného kříže. Na závěr vyplňovali vědomostní test. Žáci 2. ročníků vyslechli přednášku profesionálních hasičů z IZS Nymburk. Dále vyhledávali a zpracovávali informace k pojmům živelná pohroma, havárie či integrovaný záchranný systém. Své poznatky prezentovali spolužákům. Žáci 3. ročníků měli program věnovaný zdravému životnímu stylu. Ve dvojicích připravovali powerpointové prezentace, v nichž porovnávali svůj jídelníček a jídelníček vytvořený dle zásad zdravé výživy. Pomáhala jim odbornice na zdravou výživu MUDr. Čejková. Dále si dívky zacvičily zumbu pod vedením cvičitelky Romany Hanouskové a chlapci hráli fotbal.

Žákům se tento projekt velice líbí a je kladně hodnocen i pedagogy, proto je každoročně zařazován do výuky. Studenti se poutavou formou dozvědí zajímavé informace, které se jim mohou hodit v běžném životě.