Úvod
Novinky
Absolventi zahraniční praxe

Absolventi zahraniční praxe

Organizace připravila stáž skvěle, ubytování bylo výborné, cesta autobusem pohodlná, v práci byli příjemní a milí. Stáž hodnotím celkově velice dobře.

 Práci jsem vykonával hlavně administrativní, např. práce v archivu, kopírování, práce v knihovně a další práce v kanceláři.

Stáž mne obohatila hlavně co se týče jazykových schopností, měla však přínos i na můj profesní život, dala mi spoustu nových zkušeností a dokonce i přátel.

Ostatním účastníkům bych doporučil určitě se přihlásit, je to skvělý zážitek a výborná zkušenost.

Ondřej Hanke, absolvent stáže ve Štrasburku v roce 2011

 

Jazykové kurzy byly poskytovány po dobu deseti hodin. Dozvěděli jsme se zajímavé informace o historii Francie. Dále jsme byli poučeni o zvyklostech Francouzů a rozšířili jsme svojí slovní zásobu o nová užitečná slovíčka, která se nám později hodila v praxi.

Pracovala jsem v hotelu Ciarus. Byli zde velice milí lidé. Snažili se zajistit administrativní a zároveň zajímavou práci. Každý den jsem na recepci rovnala klíče, řadila dokumenty do šanonů, nadepisovala desky a podobné drobné administrativní práce.

Marie Sedlářová, absolventka stáže ve Štrasburku v roce 2011

 

"Stáž byla připravena velice dobře. Nejdříve jsme absolvovali jazykové kurzy. Měli jsme velice pohodlnou cestu letadlem.

Práce byla zajímavá. Každý den jsme dělali něco jiného, hlavně administrativní práce jako  kopírování, skartování, obálky...

Díky této stáži jsem se zdokonalila v anglickém jazyce, poznala nové lidi i krásné město Dereham."

Kateřina Kulhánková, absolventka stáže v Derehamu v roce 2011

 

"Jazykové kurzy nám hodně pomohly v praxi. Učitelé nám i sdělili, co asi budeme dělat a co se budeme v zahraničí učit.

Každý den jsem vykonával administrativní práce. Hodně jsem pracoval s počítačem."

Lukáš Dohnal, absolvent stáže ve ve Štrasburku v roce 2011

 

"Vyjadřování a mluvený projev se mi zlepšil takřka o 100%!"

Radek Forejtar, absolvent stáže v Derehamu v roce 2011

 

"Pracoval jsem v knihovně a kanceláři střední derehamské školy. Škola má zhruba 1200 žáků. V knihovně jsem pracoval se slečnou Beckettovou. Hlavní anglickou vedoucí naší praxe byla paní Marion Broughton. Každý den se práce lišila, od zapisování nových knih do počítače po zapisování účtů a dělání prezentace o České republice."

Marek Zeman, absolvent stáže v Derehamu v roce 2011

 

"V prvních dnech jsme pracovali s dětmi, hlídali je a hráli si s nimi, abychom se začlenili a rozmluvili v cizí zemi. V dalších dnech jsme pracovali na recepci, kde jsme třídili a zakládali papíry. Ke konci jsme si připravili v power-pointu prezentaci o naší zemi a o naší cestě do Anglie a proč jsme vůbec k nim zavítali. Všechny třídy i učitele jsme s prezentací seznámili a zodpověděli případně jejich dotazy."

Lucie Dvořáková, absolventka stáže v Derehamu v roce 2011

 

"Před cestou jsme prošli jazykovými kurzy, byli jsme připraveni na veškeré denní situace, které nás mohly potkat. Naše paní profesorka nás seznámila i s kulturou země a jejími zvyky."

Petra Bendlová, absolventka stáže v Derehamu v roce 2011

 

 

"Určitě bych doporučila všem, aby neváhali a jeli. Já bych se do Anglie za těchto podmínek vrátila strašně ráda, ale rozhodně se tam podívám i sama."

Nikola Kadeřábková, absolventka stáže v Derehamu v roce 2011

 

"Volný čas jsem trávila s mými spolužačkami a občas také s místními studenty, se kterými jsme se seznámili první den na bowlingu."

Pavla Jonášová, absolventka stáže v Derehamu v roce 2011

 

"Stáž mi pomohla dozvědět se, jak to funguje na školách v zahraničí, co je náplní práce v kanceláři a poznat více francouzský jazyk."

Markéta Punčochářová, absolventka stáže ve Štrasburku v roce 2011

 

"Díky této stáži jsem se zdokonalila ve francouzském jazyce a poznala jsem krásné město Štraburk."

Martina Myšková, absolventka stáže ve Štrasburku v roce 2011

 

"Pracovala jsem ve škole. Personál tam byl velice příjemný a ochotný nám vše vysvětlit. Pokud jsme nerozuměli jejich požadavkům, hned nám to vysvětlili bez problémů znova. Vykonávali jsme jednoduché administrativní práce a sekretářské práce. Pracovali jsme v kanceláři, v knihovně a ve školním bufetu."

Adéla Fišerová, absolventka stáže v Derehamu v roce 2011

 

"Jazykové kurzy trvaly 10 hodin a vedla je naše paní profesorka a paní Fajmonová. Dozvěděli jsme se mnoho užitečných pojmů, které jsme v praxi využili. Paní Fajmonová nás seznámila s kulturním prostředím ve Štrasburku, předala nám informace o historii Francie a politickém uspořádání."

David Čapek, absolvent stáže ve Štrasburku v roce 2011

 

"Stáž mi pomohla ke zlepšení jazykových dovedností. Myslím, že jsem se více osamostatnila a poznala odlišnou kulturu."

Hana Škrdlová, absolventka stáže v Derehamu v roce 2011