Úvod
Novinky
Poděkování

Poděkování

V době letních prázdnin provedlo město rekonstrukci sociálního zařízení v budově naší školy. Jedná se o pavilon C areálu Základní školy J. A. Komenského 1534 Lysá nad Labem.

Děkuji vedení města, odboru správy majetku města, pracovníkům správy OA a firmě Dvořák-Karlík, s. r. o. z Holic za perfektní provedení. Výslednou podobu můžete posoudit na obrázku nebo při návštěvě OA, srdečně Vás zveme.

RNDr. Ivana Dvořáková, ředitelka školy

WC OALy