Úvod
Novinky
Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky

Jednotné přijímací zkoušky na střední školu si pamatují hlavně ti dříve narození. Ve školním roce 2014/2015 se stávají opět realitou v podobě jejich pilotního ověřování. Ministerstvo školství plánuje zavedení povinných přijímacích zkoušek na střední školy od školního roku 2015/2016.

Obchodní akademie v Lysé nad Labem vyslyšela výzvu Cermatu (Centrum pro zadávání maturitních zkoušek) a nabídla nejen lyským základním školám, ale i školám z okolí bezplatné otestování žáků devátých ročníků z českého jazyka a matematiky. Dne 2. 2. 2015 pro ně zorganizovala tzv. „přijímací zkoušky nanečisto“. Na výzvu zareagovalo celkem 113 žáků.

Odborně vyškolení učitelé OA v Lysé nad Labem testy zadali, opravili a procentuálně vyhodnotili. Výsledky testů byly žákům sděleny e-mailem nebo prostřednictvím základní školy. Všem účastníkům zkoušek nanečisto OA Lysá nad Labem zároveň nabídla kurz Rozbor testů „přijímaček nanečisto“.

Učitelé lyských základních škol dostávají do rukou zpětnou vazbu svého výchovně vzdělávacího působení v podobě výsledků testů. Pokud bude zavedení přijímacích zkoušek povinné, mají ideální možnost zaměřit se na odstraňování zjištěných nedostatků a zvýšit tak šanci svých žáků na přijetí k středoškolskému studiu.

Učitelé OA Lysá nad Labem věří, že „přijímačky nanečisto“ otestují vědomosti a dovednosti žáků 9. tříd a tím jim pomohou při rozhodování, na jakou střední školu poslat přihlášku.

Mgr. Alena Langová, zástupkyně ředitelky OA Lysá n. L.