Úvod
Novinky
Beseda s psycholožkou

Beseda s psycholožkou

Beseda na téma “Rozdíly nás spojují”

Měli jsme možnost zúčastnit se besedy s paní psycholožkou Helenou Vlčkovou na téma "Rozdíly nás spojují". Nejprve nám promítla 8 různých fotografií a my jsme měli na papír napsat, co si o daných osobách myslíme a jak na nás působí. Vyvodili jsme z toho závěr, že vlastnosti, které sedí například na bezdomovce, mohou být totožné s vlastnostmi některého člověka v našem okolí.

Dále jsme si vyslechli příběh o chlapci, který s rodinou utekl z Ukrajiny. Díky tomu jsme se dozvěděli, že i minulost nás může ovlivnit tak, že z obyčejnéhistorky se stane děsivá příhoda plná nebezpečí.

Poté jsme dostali tabulku s různými národnostmi a náboženstvími. Měli jsme se rozhodnout, zda bychom příslušníka dané kultury pustili do naší země, našeho města, ulice, rodiny, dále zda bychom ho chtěli jako kamaráda či partnera. Došli jsme k závěru, že nás ovlivňují poslední události, které se dějí ve světě, a také názory ostatních.

V druhé části besedy jsme si ujasnili obsah některých slov, která souvisí s tématem "Rozdíly nás spojují". Charakterizovali jsme například nenávist, xenofobii, rasismus, sociální Darwinismus atd.

Na závěr jsme odpovídali na různé otázky, které si pro nás paní psycholožka připravila, aby zopakovala podstatné a zároveň nás inspirovala k dalšímu zamyšlení.

Beseda byla zajímavá a poučná. Myslím, že každého bavila. Všichni se aktivně zapojili a nebyla ani chvilka na to, aby se někdo začal nudit.

Anna Bezuchová, 2. A

 Beseda na Obchodní akademii v Lysé nad Labem s psycholožkou Helenou Vlčkovou