Úvod
Novinky
Ekonomický projekt

Ekonomický projekt

Ekonomický projekt, který je součástí studia ekonomiky ve 3. ročníku OA Lysá n. Labem, letos proběhl netradičně. Žáci se věnovali dvěma tématům. První den se seznámili s fungováním mezinárodního trhu, druhý den se zapojili do finančního plánu fiktivní rodiny.

První část proběhla pod vedením nadace ADRA, která žáky provedla svým programem FairTrade, kde se postupně seznámili s principy spravedlivého obchodu. Žáci poznali, že není jednoduché stanovit cenu výrobku tak, aby spravedlivého zisku dosáhli pěstitel, vlastník plantáže, vývozce, dovozce a prodávající.

Druhý den se z žáků stali členové rodin, které musely prokázat, jak umí hospodařit se svými osobními financemi. Celkem soutěžilo šest rodin, výsledky byly vyrovnané. Nejlépe s osobními financemi hospodařila rodina ve složení Michaela Mužíková, Jakub Chaloupka a Karel Němec. Na druhém místě se umístily Aneta Bryxí, Tereza Bělohoubková a Markéta Staňková. Celý program vedla absolventka naší školy Kateřina Vortelová, finanční poradkyně Partners.

Projekt žáky zaujal, k tematice i zadaným úkolům přistupovali aktivně.

Ing. Dagmar Novotná

Ekonomický projekt 2014 na OA Lysá nad Labem

Katka Vortelová, absolventka školy při práci se studenty