Úvod
Novinky
Dopoledne na zámku v Lysé nad Labem

Dopoledne na zámku v Lysé nad Labem

Ve druhém ročníku studia v obchodní akademii je na čase seznámit se s krásami Lysé nad Labem. Naproti moderní budově školy je krásná zámecká zahrada se zámkem.

Vydali jsme se na cestu za poznáním s PaeDr. Kořínkovou a Ing. Svobodou. Pod vedením paní Kořínkové jsme vstoupili do prostor, které jsou pro veřejnost uzavřené, protože jsou obývány seniory Studenti tak mohli obdivovat fresky, výzdobu prostor i zámecké kaple či divadla.

Obchůzku jsme zakončili prohlídkou parku. I když jsme vybrali den, kdy pršelo, měli jsme velké štěstí. Při východu ze zámecké budovy se počasí umoudřilo a mohli jsme projít i zahradu. Je dynamická, podléhá každoročním proměnám. Vrací se jí původní podoba. Na některých místech přibývají dřeviny, jinde dochází k jejich kácení a vytváří se tak nové zajímavé pohledy do plenéru.

Po těchto dvou naučných částech následovala část praktická - vytváření ozdobných květináčů. Studenti se kreativní činnosti zhostili s vervou. Do květináče ozdobeného ubrouskovou technikou si při odchodu zasadili rostlinku.

Na závěr studenti vyplnili evaluační dotazník a z jejich odpovědí je vidět, že se obohatili o nové poznatky. Akci hodnotili krásnými známkami, většinou nešetřili pochvalou. Nejčastější výtkou bylo deštivé počasí.

Mgr. Radka Mlázovská