Úvod
Novinky
Návštěva Židovského muzea v Praze

Návštěva Židovského muzea v Praze

Studenti 1. a 2. ročníku navštívili v říjnu 2013 Židovské muzeum v Praze. Pro studenty 1. ročníku jsme zvolili interaktivní program Badatel a pro studenty 2. ročníku workshop Nevítaní cizinci. Všichni absolvovali prohlídku vybraných pražských židovských památek.

V programu Badatel se žáci dozvěděli základní informace o zvycích a tradici Židů. Studenti pracovali v 5 skupinách. Každý tým samostatně prostudoval jednu z 5 oblastí života Židů (témata: Běh života, Židovská kuchyně, Šabat, Pesach, Židovská svatba). Studenti měli k dispozici texty, obrazový materiál a tematické předměty (judaika). Po samostatné práci prezentovala každá skupina své téma ostatním (forma výkladu, ukázka jednotlivých judaik či dramatizace židovské svatby).

Následovala komentovaná prohlídka dvou pražských synagog a Starého židovského hřbitova. V Klausové synagoze je v současnosti umístěna stálá expozice Židovského muzea „Židovské zvyky a tradice“, která vhodně doplnila úvodní interaktivní program. Zajímavá byla i návštěva Staronové synagogy, nejstarší synagogy na světě, která se stále používá k náboženským obřadům.

Workshop s názvem Nevítaní cizinci se věnuje židovským uprchlíkům do Československa a krizi uprchlické politiky v roce 1938. Zabývá se především uprchlíky z Rakouska, kteří se po jeho „anšlusu“ k Německu pokoušeli najít v Československu útočiště, a uprchlíky z tzv. Sudet prchajícími po uzavření Mnichovské dohody do vnitrozemí, odkud byli často i přes nebezpečí, které jim hrozilo, vráceni zpět. Práce probíhala ve skupinách, ve kterých studenti pracovali s dobovými dokumenty, novinovými články z tehdejšího tisku a osobními příběhy jednotlivých aktérů.  Celý workshop byl zakončen promítnutím vzpomínky rakouského uprchlíka. Program byl pro studenty v rámci projektu Naši nebo cizí? Židé v českém 20. století zdarma.

Následovala komentovaná prohlídka dvou pražských synagog a Starého židovského hřbitova.  Studenti opět navštívili Staronovou synagogu. Druhou vybranou synagogou byla Pinkasova synagoga, která v současnosti slouží jako památník obětem holocaustu. Stěny synagogy jsou uvnitř pokryty jmény českých Židů (dnes více než 80 000 jmen), kteří zahynuli během 2. světové války.

Mgr. Veronika Brynychová