Úvod
Novinky
S projektem Comenius na Kypr

S projektem Comenius na Kypr

V letošním roce se naše škola zapojila do dvouletého mezinárodního projektu partnerství škol Comenius v rámci Programu celoživotního vzdělávání. Tento projekt je podpořengrantem Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP). Na projektu s názvem Rozdíly nás spojují budou kromě naší školy spolupracovat ještě žáci z partnerských škol na Slovensku, na Kypru, v Litvě a v Turecku. Na setkání v jednotlivých zemích budou plněny předem zadané úkoly. Hlavními tématy celého projektu jsou Multikultura (národní menšiny, cizinci, nové menšiny, imigranti, rasismus, tolerance) a V čem jsme jiní (rozdíly v historii, náboženství, zvycích, tradicích zúčastněných zemí).

První setkání se uskuteční ve dnech 21. – 29. 10. 2013 na Kypru. Naši školu zde budou reprezentovat Mgr. Alena Langová, Mgr. Martina Šenkýřová a dva vybraní studenti Matyáš Elicer (2.B) a Patrik Hudák (3.R). Další žáci školy, kteří mají zájem se do projektu zapojit, navrhují podobu webových stránek a loga partnerství, chystají powerpointové prezentace o problémech současné mladé generace a multikulturalismu v ČR, představení naší školy a města Lysá nad Labem.