Úvod
Novinky
Volby do školské rady - 1. 11. 2021

Volby do školské rady - 1. 11. 2021

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady, která bude mít tři členy na období 2021 až 2024.

Prvním členem byl zvolen za zřizovatele pan Ing. Hynek Fajmon.

 

Volba druhého člena z řad rodičů nezletilých žáků nebo zletilých žáků proběhne v pondělí 1. 11. 2021 on-line. Rodičům nebo zletilým žákům bude k volbě zpřístupněna na Bakawebu anketa od 8:00 do 18:00. Žádám o její vyplnění. Odkaz na Bakaweb školy https://bakaweb.oalysa.cz/login

Nominovaní kandidáti z řad rodičů:

Kateřina Zelenková

Petr Kratochvíl

 

Třetí člen z řad pedagogických pracovníků bude zvolen 1. 11.  2021 tajnou volbou ve sborovně školy od 9:30 do 9:50.

 

Mgr. Lenka Hrubčíková, ředitelka