Úvod
Novinky
Jednotná přijímací zkouška - podrobné informace

Jednotná přijímací zkouška - podrobné informace

Pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám byly uchazečům (zákonným zástupcům) odeslány dne 23. 3. 2021 v 08:53:39 hodin z adresy neodpovidejte@cermat.cz na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce uchazeče ke vzdělávání. 

Žáci, kteří na druhé škole nekonají jednotnou přijímací zkoušku, se účastní na naší škole jednotné přijímací zkoušky v obou termínech.

Termíny přijímacích zkoušek jsou stanoveny 3. 5. 2021 a 4. 5. 2021. V obou dnech je schéma stejné. Přijímací zkouška z matematiky začíná v 8:30 a z českého jazyka a literatury v 11:10 hodin.

K přijímacím zkouškám se dostavte s negativním antigenním testem, pozvánkou k přijímací zkoušce a povolenými pomůckami v čase stanoveném na pozvánce (druhá věta pod tabulkou s informacemi o zkoušce).

Z důvodu dodržení epidemických opatření má každá skupina stanovený jiný čas vstupu do školy. Číslo učebny v pozvánce je zároveň číslem skupiny pro čas vstupu do budovy.

 

Pro den 3. května 2021:

Uchazeči jsou rozděleni do 4 skupin:

1. skupina sraz před vchodem do školy v 7,40 hodin,

2. skupina sraz před vchodem do školy v 7,50 hodin,

3. skupina sraz před vchodem do školy v 8,00 hodin.

4. skupina sraz před vchodem do školy v 8,10 hodin.

 

Pro den 4. května 2021:

Uchazeči jsou rozděleni do 5 skupin:

1. skupina sraz před vchodem do školy v 7,40 hodin,

2. skupina sraz před vchodem do školy v 7,50 hodin,

3. skupina sraz před vchodem do školy v 8,00 hodin.

4. skupina sraz před vchodem do školy v 8,05 hodin.

5. skupina sraz před vchodem do školy v 8,15 hodin.

 

Do budovy školy budou vpuštěni pouze uchazeči.

 

Vchod do školy: přes nové šatny z ulice Školní náměstí u žlutého pavilonu.

Uchazeč předloží u vstupu do školy pozvánku k přijímací zkoušce a potvrzení o negativním testu (toto potvrzení uchazeči zůstává). Více info: https://www.oalysa.cz/novinky.php?ms=1&Id=410

Ilustrační foto pozvánky:

Aktuálně

Volná místa do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Máme 8 volných míst do 1. ročníku. Druhý cizí jazyk je RUJ. Přijímáme průběžně do naplnění kapacity třídy.

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny o prázdninách jsou každé pondělí od 8:00 do 11:00 hodin.

Anketa