Úvod
Novinky
Testování žáků pro účely přijímacích a maturitních zkoušek ve SŠ

Testování žáků pro účely přijímacích a maturitních zkoušek ve SŠ

Podmínkou pro účast žáka u přijímacích zkoušek a maturitních zkoušek je negativní test a žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Přijímací zkouška

Pro přijímací zkoušku na střední školy platí mimořádné opatření MZ ČR, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, které není starší 7 dní. Termín, kdy je nejdříve možno provést test, je Út 27. 4. 2021 pro konání JPZ v řádném termínu 3. 5. 2021 a 4. 5. 2021.

Uchazeč předloží u vstupu do školy pozvánku k přijímací zkoušce a potvrzení o negativním testu (toto potvrzení uchazeči zůstává). Pokud se uchazeč nezúčastní přijímací zkoušky z důvodu nepředložení negativního výsledku testu a do 3 dnů se omluví řediteli SŠ, může konat zkoušku v náhradním termínu.

Pokud se uchazeč nezúčastní přijímací zkoušky z důvodu pozitivního výsledku testu a do 3 dnů se omluví řediteli SŠ, může konat zkoušku v náhradním termínu. K omluvě účasti uchazeče na zkoušce se přiloží potvrzení o pozitivním výsledku testu.

Maturitní zkouška

Pro žáky na maturitní zkoušce, členy zkušební komise a další osoby platí, že v případě svojí osobní přítomnosti na zkouškách musí být také testováni na COVID-19 testem, který není starší 7 dní. Testování žáků bude umožněno školou. Členové maturitní komise mohou doložit výsledky testu z odběrového místa. Pozitivní výsledek testu žáka před konáním společné části maturitní zkoušky je důvodem k možnosti konání společné části maturitní zkoušky v mimořádném termínu. V případě konání ostatních zkoušek může pozitivní výsledek testu sloužit k omluvení účasti žáka a konání zkoušky v náhradním termínu. Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti žáka na zkoušce.

Možnost nahrazení potvrzení o provedeném testu u přijímacích a maturitních zkoušek:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotnických služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c) certifikátem MZ ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoukolového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Aktuálně

Volná místa do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Máme 8 volných míst do 1. ročníku. Druhý cizí jazyk je RUJ. Přijímáme průběžně do naplnění kapacity třídy.

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny o prázdninách jsou každé pondělí od 8:00 do 11:00 hodin.

Anketa