Úvod
Novinky
Vymyslet pestrou (online) hodinu je pro každého učitele výzva

Vymyslet pestrou (online) hodinu je pro každého učitele výzva

Vymyslet pestrou (online) hodinu je pro každého učitele výzva

Ze současné koronavirové situace nikdo není nadšený. Distanční vzdělávání je náročné jak pro žáky a učitele, tak i pro rodiče. Výuka na dálku, která s přestávkami probíhá na školách od března minulého roku, nikdy nemůže nahradit prezenční. Přesto ji nelze rozhodně podceňovat. Zatímco každý učitel byl na začátku postaven ze dne na den před monitor a musel řešit vlastní IT možnosti, s tzv. „druhou“ nebo nyní již „třetí“ vlnou se již očekává od veřejnosti, že je řádně proškolen, a může se již soustředit především na metodiku, která tu stále není dobře zmapovaná. Snaha ze strany učitelského sboru OA Lysá nad Labem je veliká. Ke svým studentům přistupujeme bez výjimek stejně zodpovědně, a je jedno, jaká forma výuky je nám od vlády povolena.

Ucelené platformy Office 365 a G Suite (Google Classroom) se staly výchozími nástroji pro pedagogy na většině školách. Dobře umožňují online komunikaci, zadávání domácích úkolů a kvízů, a následně jejich řešení. To vše ale nestačí, pokud učitel neví, jak s uvedenými aplikacemi pracovat a vdechnout jim vlastní smysl.

My, učitelé, trávíme online výukou mnoho hodin navíc než obvykle. Někdo učí z domova, jiný ze školy. Učitelské povinnosti se s příchodem distanční výuky nezměnily. Naopak nároky na naše schopnosti se zvýšily. Vymyslet pestrou a atraktivní (online) hodinu je pro každého z nás výzvou, ke které přistupujeme po svém. V jakémkoli předmětu musí být látka prezentována jako úkol, jenž musí být efektivně vyřešen. Klíčová je samozřejmě podpora studentů během tohoto procesu. Výhodou online výuky je ale rychlé propojení s reálnou situací pomocí internetu, čímž se odbourává abstraktní povaha výkladu, což ocení hlavně učitelé humanitních předmětů. Příprava na takovou hodinu nakonec zabere daleko více času a energie, než na tu klasickou prezenční hodinu. Kontrola odevzdaných úkolů, samotná příprava na hodinu, ale i průběžné proškolování s G Suity nástroji je běh na dlouhou trať, která svoje ovoce přináší.

Přes jasná negativa výuky na dálku, jako jsou absence osobního kontaktu, ztráta koncentrace, vyšší nároky na sebevzdělání, jsou tu ale jisté klady, které se mohou dále rozvíjet. Zvyšuje se digitální gramotnost na obou stranách. Styl online výuky posiluje i vnitřní motivaci a vede k samostatnosti, a to může mít i dopad na osobní život.

Distanční vzdělávání a jeho různé formy můžou do velké míry ovlivnit, ba i přeorientovat význam celé didaktiky. A to je fakt, s nímž musíme pracovat. Ale i šance, jak naše vzdělávání posunout vpřed.

Martin Hošna, učitel       

Aktuálně

Distanční vzdělávání

Od 11. 1. 2021 do odvolání probíhá výuka distančním způsobem. Jednotlivé třídy se řídí dle sdíleného on-line rozvrhu.

Individuální a skupinové konzultace

Ve škole jsou umožněny individuální konzultace (1 žák a 1 učitel) nebo skupinové konzultace v maximálním počtu 6 žáků. Konzultace je nutné domluvit s učitelem konzultovaného předmětu telefonicky nebo e-mailem. Ochrana úst a nosu v prostorách školy je povinná.

Čestné prohlášení

formulář naleznete zde

Anketa