Úvod
Novinky
Distanční vzdělávání? Buďme optimisti

Distanční vzdělávání? Buďme optimisti

Jestliže na začátku roku svitla naděje, že Česká republika našla recept a uměla se vyhnout nákaze nemoci Covid-19, po půl roce je jasné, že tato naděje byla planá. Otevření škol na pár týdnu před Vánocemi bylo jen slabou náplastí na prožité pololetí před monitorem, kdy jsme hledali společnou cestu, jak zajistit výuku co nejefektivněji. Zprávy z médií, které drtí online svět mutacemi koronaviru z Velké Británie nebo Brazílie jen dávají signál, že distanční vzdělávání jen tak neskončí.

Pololetní vysvědčení je dokument, který říká nakonec mnohé. Jednak že online výuka má smysl, učitelé se jí věnují ze všech sil, jednak že i žáci ví, že doba koronaviru není jen pokračováním prázdnin, které podle mnohých vypukly již v březnu minulého roku. Na první pohled vypadá distanční vzdělávání jako pohoda, která může slevit z nároků na zvládnutí učiva a testů. Není tomu tak. Kdo nevěnoval výuce náležitou píli ve škole, většinou tak nekoná ani doma. Nemá smysl spílat vládním opatření, ale spíše vlastnímu svědomí.

Moje optimistická vize je zcela prostá. Školní rok vstupuje do své druhé poloviny a já vidím jeho konec jasně před sebou. Zamykám šuplata s třídní dokumentací, v níž všude bude vládnout přinejmenším napsané „prospěl(a)“. Už dávno budu vědět, jak si zklidnit nervy v průběhu léta, a hlavně budu věřit, že Covid-19 nebude tolik řádit v našich životech. Jak říkám: jsem optimista.

Martin Hošna, učitel

Aktuálně

Informace pro uchazeče

Počet podaných přihlášek přesáhl předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Jednotné přijímací zkoušky se budou konat 12. a 13. dubna 2021.

Jarní prázdniny

Od 1. 3. do 5. 3. 2021 máme na OA jarní prázdniny. Úřední hodiny jsou v pondělí 1. 3. 2021 od 8:00 do 15:00. Užijte si zasloužené volno a těšíme se na další výuku od 8. 3. 2021.

Přihlášky ke studiu na OA

Od. 1. 2. 2021 do 1. 3. 2021 přijímáme přihlášky ke studiu do oboru Obchodní akademie ve všedních dnech od 8:00 do 15:00 hodin v kanceláři školy. Potvrzení od lékaře na přihlášku nepožadujeme. Přihlášku můžete doručit osobně nebo zaslat doporučenou poštou.

Distanční vzdělávání

Od 11. 1. 2021 do 21. 3. 2021 stále probíhá výuka distančním způsobem. Jednotlivé třídy se řídí dle sdíleného on-line rozvrhu.

Propagační video pro uchazeče

Chcete se dozvědět o naší škole něco víc? Mrkněte na video zde

Individuální konzultace

Ve škole jsou umožněny individuální konzultace (1 žák a 1 učitel). Konzultace je nutné domluvit s učitelem konzultovaného předmětu telefonicky nebo e-mailem. Roušky v prostorách školy jsou povinné.

Čestné prohlášení

formulář naleznete zde