Úvod
Novinky
Kontakt se žáky má škola každý den

Kontakt se žáky má škola každý den

Již na konci srpna byl náš učitelský sbor proškolen s nástrojem Office 365, o 14 dní později se službou Google Classroom. V pomyslném souboji, který program lépe vyhovuje učitelům i studentům, zvítězila zmiňovaná druhá aplikace, jež dobře umožňuje online komunikaci a zadávání domácích úkolů. Její předností je jednoduchá srozumitelnost pro pořádání online hodin, sdílení audia nebo obrazovky. Virtuální učebny tak na začátku října nahradily ty klasické, z velké většiny se drží rozvrhu, jako by probíhala výuka ve škole. Pomocnými nástroji stále zůstávají emaily, web školy i program Bakalář. Učitelky a učitelé jsou nicméně stále vzděláváni pomocí e-learningu. Seznámili se mimo jiné se „simulační hrou“, kterou lze skvěle využít v ekonomických předmětech. Předávají si mezi sebou další nové poznatky během každotýdenních provozních porad, které se můžou hodit v různých vyučovacích předmětech. Přesto ale musíme všichni dodržovat určitou psychohygienu. Na několikahodinovém zírání do monitoru není určitě nic zdravého a čím méně budeme připojeni, tím lépe se poté můžeme koncentrovat sami na sebe, včetně samotného učení.

Ze vzniklé situace nikdo není nadšený. Online komunikace ale přinesla ovoce. Žáci i učitelé se zdokonalují ve svých IT dovednostech a postupně se seznamují se všemi formami komunikačních prostředků – od emailu, webových stránek, Skype, Messenger až po zmiňované ucelené platformy Microsoft Office 365 či G Suite nástroje. Přesto se celý pedagogický sbor těší, až se opět potká se svými studenty v kamenných učebnách. Čím dřív, tím líp.

Martin Hošna, učitel

 

Aktuálně

Volná místa do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Máme 8 volných míst do 1. ročníku. Druhý cizí jazyk je RUJ. Přijímáme průběžně do naplnění kapacity třídy.

Úřední hodiny o prázdninách

Úřední hodiny o prázdninách jsou každé pondělí od 8:00 do 11:00 hodin.

Anketa