Úvod
Novinky
Kontakt se žáky má škola každý den

Kontakt se žáky má škola každý den

Již na konci srpna byl náš učitelský sbor proškolen s nástrojem Office 365, o 14 dní později se službou Google Classroom. V pomyslném souboji, který program lépe vyhovuje učitelům i studentům, zvítězila zmiňovaná druhá aplikace, jež dobře umožňuje online komunikaci a zadávání domácích úkolů. Její předností je jednoduchá srozumitelnost pro pořádání online hodin, sdílení audia nebo obrazovky. Virtuální učebny tak na začátku října nahradily ty klasické, z velké většiny se drží rozvrhu, jako by probíhala výuka ve škole. Pomocnými nástroji stále zůstávají emaily, web školy i program Bakalář. Učitelky a učitelé jsou nicméně stále vzděláváni pomocí e-learningu. Seznámili se mimo jiné se „simulační hrou“, kterou lze skvěle využít v ekonomických předmětech. Předávají si mezi sebou další nové poznatky během každotýdenních provozních porad, které se můžou hodit v různých vyučovacích předmětech. Přesto ale musíme všichni dodržovat určitou psychohygienu. Na několikahodinovém zírání do monitoru není určitě nic zdravého a čím méně budeme připojeni, tím lépe se poté můžeme koncentrovat sami na sebe, včetně samotného učení.

Ze vzniklé situace nikdo není nadšený. Online komunikace ale přinesla ovoce. Žáci i učitelé se zdokonalují ve svých IT dovednostech a postupně se seznamují se všemi formami komunikačních prostředků – od emailu, webových stránek, Skype, Messenger až po zmiňované ucelené platformy Microsoft Office 365 či G Suite nástroje. Přesto se celý pedagogický sbor těší, až se opět potká se svými studenty v kamenných učebnách. Čím dřív, tím líp.

Martin Hošna, učitel

 

Aktuálně

Žákovská firma Ori Cards se zapojuje do soutěží

Žákovská firma Ori Cards se zapojila do soutěže Top Logo.

Propagační video pro uchazeče

Chcete se dozvědět o naší škole něco víc? Mrkněte na video zde.

Nástup 4. ročníků

Od středy 25. 11. 2020 nastupují do školy 4. ročníky. Výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu. Kmenové a odborné učebny budou vyhrazeny pouze pro jednotlivé třídy.

Individuální konzultace

Od 18. 11. 2020 jsou ve škole umožněny individuální konzultace (1 žák a 1 učitel). Konzultace je nutné domluvit s učitelem konzultovaného předmětu telefonicky nebo e-mailem. Roušky v prostorách školy jsou povinné.

Praxe 2. ročníků

Praxe 2. ročníků v termínu od 23. 11. do 27. 11. 2020 je ZRUŠENA. Nahrazena bude ve 2. pololetí školního roku. Termín ještě upřesníme.

Rozvrh výuky od 19. 10. 2020

Aktuální rozvrh výuky od 19. 10. 2020 najdete v sekci Žák - Studium - Rozvrh

Školení pedagogického sboru

Dne 21. 10. 2020 proběhne celodenní školení pedagogického sboru. Distanční vzdělávání bude probíhat formou off-line výuky.

Čestné prohlášení

formulář naleznete zde

Anketa