Úvod
Novinky
Distanční výuka u nás ve škole

Distanční výuka u nás ve škole

Když na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu došlo od středy 11. března 2020 k uzavření škol v ČR, byl to nejen pro učitele, ale také pro žáky a studenty pořádný šok. Všem v hlavách vyvstala spousta otázek: jak se bude učit, jak se bude zkoušet, co písemky, známky… Zkrátka jak se „to“ všechno bude dělat? Naštěstí se v současné době nabízí celá řada možností, jak škola může dál vést výuku přes internet. Díky tomu mohou studenti i ve zcela neobvyklých podmínkách pokračovat ve studiu.

Všichni si uvědomujeme, že studenti ani učitelé nemají prázdniny, ale dočasně se pro ně změnil způsob výuky z prezenční na distanční. To znamená na řízené samostudium, kdy výuka neprobíhá klasicky v učebnách ve škole a není vyžadována osobní účast učitelů ani studentů.

Nyní se studenty komunikujeme např. prostřednictvím počítačových interaktivních programů (Google Classroom, Zoom, Skype), e-mailů, používáme platformy Bakaláři a Moodle. Není pravda, že by studenti byli od školy izolovaní, snažíme se o co největší online kontakt, ať už formou třídnických hodin, kdy se díky videokonferencím „sejde“ na obrazovce počítače celá třída včetně třídního učitele, formou videokonzultací, různých třídních WhatsApp nebo facebookových skupin či telefonních hovorů. Učivo se dál probírá podle plánů v jednotlivých předmětech

Studenti si více méně sami určují režim svého studia, což je na jednu stranu pro mnohé velká výhoda, na druhou stranu to ale samozřejmě klade vysoké nároky na vůli a osobní kázeň při plnění a dodržování studijních úkolů. Zjistili jsme, že pro ty, kteří mají stanovené individuální vzdělávací plány, je tato forma výuky optimální. Ale nejen pro ně.

Abychom mohli být s našimi studenty v kontaktu i mimo výuku, jsme aktivní na www stránkách školy a zejména na facebooku. Každý týden uveřejňujeme výzvu studentům, zařadili jsme také několik nových rubrik. Asi největší úspěch má rubrika „Retro“, kdy jednou týdně zveřejníme dětskou fotografii některého z učitelů a studenti hádají, kdo na ní je.

Jak vidíte, i v mimořádných podmínkách, které panují, se dá vymyslet a dělat spousta věcí. Hlavní je nevěšet hlavu, nepříznivou situaci naopak brát jako příležitost, kdy se můžeme všichni naučit něco nového, v něčem se zlepšit a posunout zase o krok dál.

 Iva Gecková, PR školy 

 

Aktuálně

Uzavření kanceláře školy

Dne 17. 8. 2020 bude kancelář školy uzavřena z důvodu přerušení dodávky elektřiny.

Školní rok 2020/21

Vyučování začíná 1. 9. 2020 v 7,50.

Kancelář školy

je v době letních prázdnin otevřena vždy v pondělí od 8 do 11 hodin.

Čestné prohlášení

formulář naleznete zde

Fotografie tříd

proběhlo v tomto školním roce také netradičně, a tak vznikly jen fotografie některých tříd a učitelů. zde

Anketa