Úvod
Novinky
Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

 

OP VVVČtyři roky, které studenti na naší škole stráví, představují v jejich životě jednu z nejdůležitějších životních etap. Ze střední školy odcházejí jako dospělí lidé, kteří za dobu studia získali odborné a praktické znalosti a dovednosti. Naše škola si je dobře vědoma toho, že v 21. století jsou požadavky pracovního trhu na absolventy opravdu vysoké. Abychom jim vstup do reálného pracovního prostředí co nejvíce usnadnili, snažíme se je připravit také formou povinné praxe.  

Praxe probíhá ve druhém a třetím ročníku studia. Ve druhém ročníku stráví studenti na praxi jeden týden na podzim a jeden týden v květnu, ve třetím ročníku je čekají dva za sebou jdoucí týdny v květnu. Ideální je, pokud student celou dobu praxe absolvuje u jednoho zaměstnavatele. V tomto případě obdrží školou vystavený certifikát s počtem odpracovaných hodin, který si může založit do svého profesního portfolia. Díky tomu pak budoucímu zaměstnavateli nabídne něco navíc a zvýší své šance získat vysněné zaměstnání.

Protože je samotný proces praxe dlouhodobou záležitostí, existuje v naší škole koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele v rámci projektu Šablony 2.III/5 - Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora SŠ - doba realizace 9/2019 - 2/2021.Ten musí nejprve samotnou praxi dojednat. Znamená to vybrat vhodné poskytovatele praxe, kteří studentům mohou věnovat svůj čas, aby jim předali znalosti a provedli je firmou, jak se říká „od sklepa až po půdu“. Ne každý zaměstnavatel má potřebnou kapacitu, protože přítomnost cizího člověka na pracovišti představuje samozřejmě zátěž – je potřeba studenta nejdříve zaučit, vysvětlit mu chod celého podniku, seznámit ho s jednotlivými činnostmi a pak ho po celou dobu praxe kontrolovat, zodpovídat jeho otázky, prostě být mu dobrým mentorem. Proto své partnery z řad poskytovatelů praxe vždy pečlivě vybíráme. Cílem je umožnit studentům takovou průpravu, jako by byli ve skutečném zaměstnání, a mohli tak posoudit, která práce a které zaměření jim vyhovuje a které ne. Při rozmisťování studentů na praxe se vždy snažíme postupovat individuálně, ať už se jedná o místo bydliště, dojezdu do místa praxe nebo typu organizace, která studentům vyhovuje. Jsme schopni pružně reagovat i na to, že studentovi vybraná praxe prostě „nesedne“ – místo praxe změníme dle jeho požadavků.  

V současné době umisťujeme studenty např. do pojišťovny Kooperativa, na městské a obecní úřady, okresní správy sociálního zařízení, do kanceláří základních škol, realitních kanceláří či různých firem.

Samostatnou kapitolou je praxe v zahraničí. S naší partnerskou střední školou Dereham Neatherd High School ve Velké Británii zprostředkováváme vybraným studentům každý rok odbornou praxi v různých institucích anglického městečka Dereham. O tuto praxi je každoročně velký zájem.

Iva Gecková, koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele