Úvod
Novinky
Matematika

Matematika

OP VVV

Přestože matematika je často vnímána jako předmět „strašák“, její význam pro lidstvo i člověka samotného je nezpochybnitelný. Bez ohledu na to, zda se matematika opravdu stane povinnou součástí státní maturity, se snažíme, aby měli všichni žáci možnost se matematicky vzdělávat a rozvíjet. Motivace každého jedince může být různá – kvůli dobrým známkám, zdárnému složení maturity či úspěchu u přijímacích zkoušek na vybranou vysokou školu.

K nám na střední školu přicházejí žáci z různých základních škol, z různých obcí. Brzy po zahájení prvního ročníku středoškolského studia se ukáže, s jakou matematickou výbavou a studijními návyky přichází. Abychom se společně mohli seznámit s dalšími navazujícími oblastmi matematiky, musíme mít na čem stavět.

Doučování z matematiky na naší škole je realizováno v rámci projektu ESFŠablony 2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem - doba realizace 9/2019 - 1/2021. Využívat ho mohou nejen žáci prvních ročníků pro doplnění a upevnění základů, ale samozřejmě i žáci ročníků vyšších, kterým pomůže individuální přístup a další procvičování probrané látky. 

Mgr. Simona Šádková, učitelka matematiky

Aktuálně

Maturitní zkoušky

informace zde

Přijímací zkoušky na SŠ

se konají 8. 6. 2020. Více informací zde

Hodnocení

žáků na konci druhého pololetí 2019/20 se bude řídit vyhláškou č. 211/2020. Najdete ji zde

Zadání distančního studia

naleznete zde

Anketa