Úvod
Novinky
Matematika

Matematika

OP VVV

Přestože matematika je často vnímána jako předmět „strašák“, její význam pro lidstvo i člověka samotného je nezpochybnitelný. Bez ohledu na to, zda se matematika opravdu stane povinnou součástí státní maturity, se snažíme, aby měli všichni žáci možnost se matematicky vzdělávat a rozvíjet. Motivace každého jedince může být různá – kvůli dobrým známkám, zdárnému složení maturity či úspěchu u přijímacích zkoušek na vybranou vysokou školu.

K nám na střední školu přicházejí žáci z různých základních škol, z různých obcí. Brzy po zahájení prvního ročníku středoškolského studia se ukáže, s jakou matematickou výbavou a studijními návyky přichází. Abychom se společně mohli seznámit s dalšími navazujícími oblastmi matematiky, musíme mít na čem stavět.

Doučování z matematiky na naší škole je realizováno v rámci projektu ESFŠablony 2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem - doba realizace 9/2019 - 1/2021. Využívat ho mohou nejen žáci prvních ročníků pro doplnění a upevnění základů, ale samozřejmě i žáci ročníků vyšších, kterým pomůže individuální přístup a další procvičování probrané látky. 

Mgr. Simona Šádková, učitelka matematiky