Úvod
Novinky
The English Club

The English Club

Dobrá znalost cizích jazyků je v dnešním světě důležitou podmínkou k vzájemnému soužití různých národů a jejich komunikaci. U nás ve škole si dobře uvědomujeme, že znalost cizího jazyka nepotřebujeme jen kvůli cestování, ale že také otevírá další možnosti poznávání a zvyšuje uplatnitelnost našich žáků na trhu práce nebo v úspěšném studiu na škole v zahraničí.

Právě díky tomu jsme se rozhodli otevřít seminář s názvem „The English Club“. Jeho cílem je rozvoj jazykových kompetencí žáků druhých a třetích ročníků a jejich příprava na získání mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English. Tento projekt je podpořen grantem z ESF a státního rozpočtu ČR č. CZ.02.3.X/0.0/0.0./16_065/0016222 s názvem „Vzdělávání je cesta k úspěchu“. Protože se jedná o volnočasovou aktivitu, do kroužku se přihlásili studenti, kteří do něj dochází dobrovolně, ochotně a je na nich vidět nadšení pro jazyk. V kroužku tak panuje příjemná, dělná atmosféra, žádný dril. Učitelka Mgr. Bronislava Khalegová, která kroužek vede, se snaží připravit studenty ve všech oblastech komunikačních dovedností, kterými jsou poslech s porozuměním, čtení, mluvení a psaní. Všechny tyto dovednosti jsou testovány právě při zkouškách Cambridge English, protože představují komplexní osvojení cizího jazyka.

Základním studijním materiálem je učebnice Cambridge English – Complete First for Schools, ale studenti se v hodinách věnují také psaní článků, dívají se na anglické filmy a následně o nich píší recenze, hodnotí knihy, které přečetli, nebo vedou diskuze na různá témata. To vše samozřejmě pouze v anglickém jazyce.

Abychom znalosti a jazykové dovednosti našich žáků co nejvíce podpořili, každým rokem jim zprostředkováváme oblíbenou praxi ve Velké Británii, aby si mohli své jazykové dovednosti ověřit a prohloubit. Studenti se ze zahraničních stáží vrací s větším sebevědomím, s lepšími jazykovými dovednostmi a organizačními schopnostmi. Pokud k tomu všemu v budoucnu získají ještě zkoušku Cambridge English, máme jistotu, že se ve světě určitě neztratí.

Iva Gecková, Obchodní akademie Lysá nad Labem