Úvod
Novinky
The English Club

The English Club

Dobrá znalost cizích jazyků je v dnešním světě důležitou podmínkou k vzájemnému soužití různých národů a jejich komunikaci. U nás ve škole si dobře uvědomujeme, že znalost cizího jazyka nepotřebujeme jen kvůli cestování, ale že také otevírá další možnosti poznávání a zvyšuje uplatnitelnost našich žáků na trhu práce nebo v úspěšném studiu na škole v zahraničí.

Právě díky tomu jsme se rozhodli otevřít seminář s názvem „The English Club“. Jeho cílem je rozvoj jazykových kompetencí žáků druhých a třetích ročníků a jejich příprava na získání mezinárodně uznávané zkoušky Cambridge English. Tento projekt je podpořen grantem z ESF a státního rozpočtu ČR č. CZ.02.3.X/0.0/0.0./16_065/0016222 s názvem „Vzdělávání je cesta k úspěchu“. Protože se jedná o volnočasovou aktivitu, do kroužku se přihlásili studenti, kteří do něj dochází dobrovolně, ochotně a je na nich vidět nadšení pro jazyk. V kroužku tak panuje příjemná, dělná atmosféra, žádný dril. Učitelka Mgr. Bronislava Khalegová, která kroužek vede, se snaží připravit studenty ve všech oblastech komunikačních dovedností, kterými jsou poslech s porozuměním, čtení, mluvení a psaní. Všechny tyto dovednosti jsou testovány právě při zkouškách Cambridge English, protože představují komplexní osvojení cizího jazyka.

Základním studijním materiálem je učebnice Cambridge English – Complete First for Schools, ale studenti se v hodinách věnují také psaní článků, dívají se na anglické filmy a následně o nich píší recenze, hodnotí knihy, které přečetli, nebo vedou diskuze na různá témata. To vše samozřejmě pouze v anglickém jazyce.

Abychom znalosti a jazykové dovednosti našich žáků co nejvíce podpořili, každým rokem jim zprostředkováváme oblíbenou praxi ve Velké Británii, aby si mohli své jazykové dovednosti ověřit a prohloubit. Studenti se ze zahraničních stáží vrací s větším sebevědomím, s lepšími jazykovými dovednostmi a organizačními schopnostmi. Pokud k tomu všemu v budoucnu získají ještě zkoušku Cambridge English, máme jistotu, že se ve světě určitě neztratí.

Iva Gecková, Obchodní akademie Lysá nad Labem

Aktuálně

Maturitní zkoušky

informace zde

Přijímací zkoušky na SŠ

se konají 8. 6. 2020. Více informací zde

Hodnocení

žáků na konci druhého pololetí 2019/20 se bude řídit vyhláškou č. 211/2020. Najdete ji zde

Zadání distančního studia

naleznete zde

Anketa