Úvod
Novinky
Host v hodinách přírodovědného základu

Host v hodinách přírodovědného základu

Během jednoho zimního setkání se zrodila myšlenka pozvat do hodin přírodovědného základu známé kamarády, jejichž koníčkem se stalo (mimo jiné) založení nadačního fondu... Nápad se nám podařilo zrealizovat ve středu 29. 5. 2019. Třídy 1. A a 1. B navštívila advokátka Mgr. Veronika Špornová, která se svým přítelem stojí právě za provozem nadačního fondu Biodiverzita. Během dvou vyučovacích hodin (v každé třídě) seznámila žáky s hlavními úkoly a cíli Biodiverzity; na poutavých konkrétních situacích z osobního života vysvětlila a snad i inspirovala, jak může ke zlepšení stavu životního prostředí přispět zdánlivými drobnostmi každý z nás.  Byly rozebrány a s aktivnějšími žáky i prodiskutovány nejpalčivější současné problémy týkající se životního prostředí nejen České republiky, ale i vybraných exotických lokalit.

Na Veronice musíme jistě všichni obdivovat její zapálení a přesah znalostí a zkušeností. Dokázala studentům, že se člověk opravdu nemusí zajímat jen o své zaměstnání, popř. jen o to, co je mu předkládáno ve školních lavicích, ale že je život mnohem pestřejší a je jen na nich, čím se nechají obohatit i jak budou obohacovat jiné...

Mgr. Simona Šádková

Přednáška o Biodiverzibitě na OA Lysá n. L.

Aktuálně

Začátek školního roku

Výuka bude zahájena 2. 9. 2019 v 7,50. Termín ukončení rekonstrukce WC je 26. 8. 2019.

Opravné a doplňovací zkoušky

se konají od 27. 8. 2019 od 7,50 h.

Fotografie z přestavby WC

zde

Uzavření školy v době prázdnin

Z důvodu přestavby WC bude škola uzavřena. Úřední hodiny kanceláře jsou vždy v pondělí od 8 do 11 h. Více zde

Výroční fotografie

tříd a učitelů najdete zde

Anketa