Úvod
Novinky
Lysá nad Labem z jiného úhlu pohledu

Lysá nad Labem z jiného úhlu pohledu

Pro někoho by mohla být Lysá nad Labem pouze malým nezajímavým městem ležícím v čistě zemědělské krajině poblíž Prahy. Pokud má však člověk možnost ji poznat blíže, může se přesvědčit o naprostém opaku.

Nám, žákům prvního ročníku, tuto šanci poskytl pan Ing. Stanislav Svoboda z odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu Lysá nad Labem. Všichni jsme sice věděli, že se v Lysé nachází barokní zámek umístěný v rozsáhlém zámeckém parku, či barokní kostel svatého Jana Křtitele, ale pan Svoboda nám o těchto i dalších místech prozradil spoustu méně známých detailů nejen z historie, ale i biologie a jiných souvisejících vědních oborů. Za pouhé čtyři hodiny jsme se stihli dostat od nálezů pravěkých fosilií v lomu Ve Skále přes vlastnictví města hraběcím rodem Šporků až po současnou podobu a využití zámku. Dozvěděli jsme se také, jaké dopady zanechalo sucho, které v současné době sužuje celé Česko, na národní přírodní rezervaci Hrabanovská černava a jejím okolí.

Přiblížili jsme si Lysou z jiného pohledu, než jsme byli zvyklí ze školních lavic. Stále je tu ale spousta dalších míst, která stojí za to objevovat a prozkoumat.

Zuzana Krupová, 1. A

Fotografie i zde.

Studenti OA Lysá nad Labem v Zámeckém parku

Aktuálně

Sportovní kurz

Fotografie zde

Výroční fotografie

tříd a učitelů najdete zde

Vysvědčení

obdrží žáci dne 28. 6. 2019.

Volejbalový turnaj

se uskuteční na kurtech u fotbalového hřiště 27. 6. od 8,15.

Den volna pro žáky

vyhlašujeme dne 26. 6. 2019.

Třídní schůzka

budoucích 1. ročníků se koná 24. 6. 2019 od 16,30.

Anketa

Co bude ve škole o prázdninách?

37%přestavba WC
37%vyučování dle rozvrhu
26%kurz angličtiny