Úvod
Novinky
Projektový den

Projektový den

V průběhu celého školního roku je výuka na naší škole obohacena o četné projektové dny. Ale co to vlastně znamená, když se řekne projektový den? Jedná se o den, kdy se vyučuje trochu jinak, je to vlastně taková „škola hrou“, do které se zapojí nejen žáci všech ročníků, ale také celý pedagogický sbor.  Cílem projektových dnů je zpestřit výuku a zábavnou formou přiblížit žákům nejrůznější témata.

Tak jako každý rok, i letos na jaře jsme uspořádali projektový den na téma „Učíme se chránit život a zdraví“. Protože žáci čtvrtého ročníku měli studijní volno před praktickou maturitní zkouškou, projekt se týkal žáků prvního, druhého a třetího ročníku.

Za prvními ročníky dorazily zkušené pracovnice Českého červeného kříže, aby je proškolily v první pomoci. Žáci se naučili, jak postupovat při masáži srdce, jak ošetřit popáleniny, zlomeniny nebo jiná zranění či jak postupovat při zásahu elektrickým proudem. Zdravotnice si s sebou dovezly spoustu „barviček, vodiček a mastiček“, s jejichž pomocí dokázaly na rukou, nohách a loktech vybraných figurantů „vyrobit“ různá zranění, která se ostatní spolužáci učili správně ošetřovat.

Druháci se sešli na stanici SDH v Lysé nad Labem, kde absolvovali prohlídku služebny, zhlédli videa ze zásahů a vyzkoušeli si hasičské uniformy. Asi největší zájem vzbudila prohlídka hasičského auta a jeho vybavení a ukázka správného hašení. Žáci měli k dispozici práškový, pěnový a vodní hasicí přístroj a mohli si zkusit, jak přístroj odjistit, jak s ním manipulovat a zničit požár. Bonusem navíc bylo krásné počasí, které celý den panovalo.

Za třetími ročníky dorazila oblíbená lektorka Helena Takačová Šnajdrová, aby žákům vysvětlila, jak důležitá je správná skladba potravin v našem jídelníčku. Paní lektorka s sebou dovezla spoustu jídla, ze kterého se žáci učili správně sestavit nutričně vyváženou snídani. Tu pak mohli za odměnu celou sníst. Skvělá byla také ochutnávka zdravých nápojů např. čaje Matcha nebo ovocných smoothies.

Na závěr dne si třeťáci vyslechli zajímavou přednášku pracovníků z pražského IKEMu týkající se dárcovství kostní dřeně a krve. Od skutečného dárce kostní dřeně se dozvěděli, kdo může vstoupit do Českého registru dárců krvetvorných buněk, jak samotný odběr probíhá a jak důležité je neustále rozšiřovat počet dárců. Bližší informace si může každý najít na adrese www.darujživot.cz.

Projektový den se vydařil a díky němu jsme zase o něco chytřejší. :)

Iva Gecková, PR školy

Fotografie zde

SDH Lysá nad

Aktuálně

Školní rok 2020/21

Vyučování začíná 1. 9. 2020 v 7,50.

Kancelář školy

je v době letních prázdnin otevřena vždy v pondělí od 8 do 11 hodin.

Čestné prohlášení

formulář naleznete zde

Fotografie tříd

proběhlo v tomto školním roce také netradičně, a tak vznikly jen fotografie některých tříd a učitelů. zde

Anketa