Úvod
Novinky
Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 3. stupně

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 3. stupně

V úterý 26. března 2019 jsem se zúčastnila XI. ročníku setkání koordinátorů environmentální výchovy Středočeského kraje, konaném na Krajském úřadu Středočeského kraje v Praze. Na základě přihlášky a dotazníku naše škola obdržela titul „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 3. stupně“, propůjčený na léta 2019 – 2021. Tuto soutěž pro mateřské, základní i střední školy organizuje Středočeský kraj společně s Klubem ekologické výchovy. Vzhledem k tomu, že se v této oblasti řadíme mezi začínající školy a podnikáme s žáky nemalé množství různých aktivit, máme velkou šanci dosáhnout i na stupně prestižnější…

Vedle předávání zmíněných certifikátů se mohli posluchači nechat inspirovat přednáškami věnovanými kvalitě a bezpečnosti potravin, zdravému životnímu stylu, výzvami České společnosti ornitologické či programy Ekologického centra Huslík (na jehož návštěvu se chystáme v červnu).

Mgr. Simona Šádková, koordinátor EVVO

Aktuálně

Sportovní kurz

Fotografie zde

Výroční fotografie

tříd a učitelů najdete zde

Vysvědčení

obdrží žáci dne 28. 6. 2019.

Volejbalový turnaj

se uskuteční na kurtech u fotbalového hřiště 27. 6. od 8,15.

Den volna pro žáky

vyhlašujeme dne 26. 6. 2019.

Třídní schůzka

budoucích 1. ročníků se koná 24. 6. 2019 od 16,30.

Anketa

Co bude ve škole o prázdninách?

37%přestavba WC
38%vyučování dle rozvrhu
26%kurz angličtiny