Úvod
Novinky
Tradiční setkání v německém Lichtenfelsu

Tradiční setkání v německém Lichtenfelsu

Ve dnech 17. až 20. března jsme se vypravili do německého městečka Lichtenfels. Jedná se o naši jarní tradici, vždyť jsme do Lichtenfelsu vyjeli již po šestnácté!

Setkání s žákyněmi partnerské školy z Gymnázia Bamberk se uskutečnilo na krásném zámku Schney. Původní hrad byl po opakovaném zničení ve středověku přestaven na barokní sídlo šlechty a nyní v něm sídlí Franken Academy Schney, Centrum vzdělávání dospělých.

Po úvodním seznámení a konverzaci jsme se společně zamýšleli nad tématem letošního setkání. Pohlédli jsme do historie a současnosti našich národů prostřednictvím osudů některých osobností, a to v anglickém jazyce. Pozornost jsme věnovali i naší budoucnosti, zejména možnostem studia v Německu. Kdybychom se jednou pro tuto cestu rozhodli, víme už, jak na to, protože jsme se dozvěděli spoustu užitečných rad, adres a odkazů na jazykové instituce nebo školy, na které se můžeme obrátit.

Celý pobyt se nesl ve znamení dobré nálady a pohody. Získali jsme nové poznatky, obohatili jazykové znalosti a našli jsme si nové kamarády. Velkým zážitkem pro nás byla prohlídka krásného historického města Bamberg, kterou jsme zvládli cestou do Lichtenfelsu.

Žáci 2. A, OA Lysá nad Labem

Fotografie zde.

Aktuálně

Sportovní kurz

Fotografie zde

Výroční fotografie

tříd a učitelů najdete zde

Vysvědčení

obdrží žáci dne 28. 6. 2019.

Volejbalový turnaj

se uskuteční na kurtech u fotbalového hřiště 27. 6. od 8,15.

Den volna pro žáky

vyhlašujeme dne 26. 6. 2019.

Třídní schůzka

budoucích 1. ročníků se koná 24. 6. 2019 od 16,30.

Anketa

Co bude ve škole o prázdninách?

39%přestavba WC
32%vyučování dle rozvrhu
28%kurz angličtiny