Úvod
Novinky
Má smysl třídit odpad? Rozhodně ano!

Má smysl třídit odpad? Rozhodně ano!

V dnešní době mnoha lidem nedochází, jak podstatné je o naši Zemi pečovat. Kdybychom si ji zničili, nikdo nám ji už nevrátí. O to krásnější je, že nemusíme jen sedět se založenýma rukama a nečinně přihlížet. Už nikdy sice nedokážeme naši planetu zcela zbavit zátěže, kterou na ni lidská civilizace uvrhla, můžeme se ji však alespoň snažit minimalizovat. I taková zdánlivá maličkost, jako je třídění odpadu, může ve finále hodně pomoct. I když mi to docházelo i dřív, teprve při hodinách ekologie jsem si uvědomila vážnost situace. Z toho důvodu mě ani nijak zvlášť nepřekvapilo, když se k nám donesla informace, že středeční dvouhodinovka ekologie bude pojata jinak, než je zvykem...

V první části hodiny jsme dostali za úkol, abychom ve skupinkách prošli celou školu a zjistili, jaký je stav košů na tříděný odpad. Při pohledu do některých z nich jsme se značně zděsili, jejich obsah totiž vůbec nepřipomínal to, co by měly obsahovat. Následně jsme se snažili vymyslet, jak bychom mohli tento problém řešit. Dospěli jsme k závěru, že největší chyba není v nedostatku či špatném rozmístění košů, ale v lidech. V některých z nás.

Zbytek hodin jsme strávili aktivitou, kterou bychom si zřejmě sami dobrovolně nevybrali – správným přetříděním obsahu košů. V ten okamžik to sice nebylo nic příjemného, ale uvědomovali jsme si, jak prospěšná činnost to je a že každá zkušenost je k něčemu dobrá. Myslím si, že to rozhodně mělo smysl a nebylo to zbytečné. Čím víc lidí se bude chovat ekologicky, tím méně zdevastovanou Zemi přenecháme dalším generacím.

Zuzana Krupová, 1. A

Třídění odpadu 2019

Žákům obou prvních ročníků patří velké poděkování za to, s jakou ochotou a nasazením se do aktivity zapojili. V závěrečné diskuzi sami navrhovali řešení, která by mohla vést ke zlepšení situace v naší škole, byť to byly nápady pro ně samotné nepopulární. Šárce Kolbabové a Asli Seddeli ještě jednou děkuji za tvorbu nové nástěnky v přízemí.

Mgr. Simona Šádková

Třídění odpadu 2019

Aktuálně

Divadelní představení v Mladé Boleslavi

zhlédnou studenti v pátek 17. 5. 2019. Představení se jmenuje Legenda 997 (V+V).

2. kolo přijímacího řízení

zde

Ústní maturitní zkoušky

budou zahájeny 20. 5. 2019.

Odborná praxe studentů

3. ročníku se uskuteční od 13. do 24. 5. 2019, 2. ročníku od 20. do 24. 5. 2019.

Anketa

Složit maturitní zkoušku pro mne bylo

26%velmi snadné
24%snadné
23%těžké
27%velmi těžké