Úvod
Novinky
Má smysl třídit odpad? Rozhodně ano!

Má smysl třídit odpad? Rozhodně ano!

V dnešní době mnoha lidem nedochází, jak podstatné je o naši Zemi pečovat. Kdybychom si ji zničili, nikdo nám ji už nevrátí. O to krásnější je, že nemusíme jen sedět se založenýma rukama a nečinně přihlížet. Už nikdy sice nedokážeme naši planetu zcela zbavit zátěže, kterou na ni lidská civilizace uvrhla, můžeme se ji však alespoň snažit minimalizovat. I taková zdánlivá maličkost, jako je třídění odpadu, může ve finále hodně pomoct. I když mi to docházelo i dřív, teprve při hodinách ekologie jsem si uvědomila vážnost situace. Z toho důvodu mě ani nijak zvlášť nepřekvapilo, když se k nám donesla informace, že středeční dvouhodinovka ekologie bude pojata jinak, než je zvykem...

V první části hodiny jsme dostali za úkol, abychom ve skupinkách prošli celou školu a zjistili, jaký je stav košů na tříděný odpad. Při pohledu do některých z nich jsme se značně zděsili, jejich obsah totiž vůbec nepřipomínal to, co by měly obsahovat. Následně jsme se snažili vymyslet, jak bychom mohli tento problém řešit. Dospěli jsme k závěru, že největší chyba není v nedostatku či špatném rozmístění košů, ale v lidech. V některých z nás.

Zbytek hodin jsme strávili aktivitou, kterou bychom si zřejmě sami dobrovolně nevybrali – správným přetříděním obsahu košů. V ten okamžik to sice nebylo nic příjemného, ale uvědomovali jsme si, jak prospěšná činnost to je a že každá zkušenost je k něčemu dobrá. Myslím si, že to rozhodně mělo smysl a nebylo to zbytečné. Čím víc lidí se bude chovat ekologicky, tím méně zdevastovanou Zemi přenecháme dalším generacím.

Zuzana Krupová, 1. A

Třídění odpadu 2019

Žákům obou prvních ročníků patří velké poděkování za to, s jakou ochotou a nasazením se do aktivity zapojili. V závěrečné diskuzi sami navrhovali řešení, která by mohla vést ke zlepšení situace v naší škole, byť to byly nápady pro ně samotné nepopulární. Šárce Kolbabové a Asli Seddeli ještě jednou děkuji za tvorbu nové nástěnky v přízemí.

Mgr. Simona Šádková

Třídění odpadu 2019

Aktuálně

Uzavření školy v době prázdnin

Z důvodu přestavby WC bude škola uzavřena. Úřední hodiny kanceláře jsou vždy v pondělí od 8 do 11 h. Více zde

Sportovní kurz

Fotografie zde

Výroční fotografie

tříd a učitelů najdete zde

Vysvědčení

obdrží žáci dne 28. 6. 2019.

Volejbalový turnaj

se uskuteční na kurtech u fotbalového hřiště 27. 6. od 8 h.

Den volna pro žáky

vyhlašujeme dne 26. 6. 2019.

Přijmeme paní na úklid

školních prostor od 15. 8. 2019. Pracovní doba 5 hodin odpoledne, nepožadujeme mytí oken, příjemný kolektiv, příspěvek na rekreaci.

Anketa

Co bude ve škole o prázdninách?

33%přestavba WC
32%vyučování dle rozvrhu
35%kurz angličtiny