Úvod
Novinky
Exkurze

Exkurze

V květnu 2018 navštívila paní poslankyně Kateřina Valachová stánek naší studentské firmy S/cool-Made v rámci akce „Lysá žije“. Byla velice potěšená výrobky a šikovností našich žáků při prezentaci firmy, a proto jim za odměnu slíbila prohlídku Poslanecké sněmovny ČR v příštím školním roce.

Tento den nastal v pondělí 22. října 2018. V plánu jsme měli pohodovou procházku centrem Prahy s prohlídkou Karlova mostu a historické části města. Třicetiminutové zpoždění vlaku však způsobilo změnu pohodové chůze v běh. V deset hodin jsme s úderem zvonů kostela Svatého Mikuláše vstoupili do sněmovny, kde na nás již paní poslankyně čekala.

Po nezbytné bezpečnostní prohlídce jsme se přesunuli do hlavního sálu. Žáci si vyslechli informace o rozložení sněmovny, zasedacím pořádku a způsobech hlasování. Vyzkoušeli si, jaké to je stát za řečnickým pultem i jak málo prostoru je v poslaneckých lavicích. Dále navštívili kuloáry poslaneckých frakcí, procházeli kolem jednotlivých poslaneckých klubů, to vše za poutavého vyprávění paní poslankyně o historii a současnosti PS ČR. V prostorách před hlavním sálem si žáci prohlédli výstavu k osmičkovým rokům našich dějin.

Na závěr si paní poslankyně pro žáky připravila malý kvíz, mohli si vyzkoušet, jaké to je podat pozměňovací návrh či hlasovat o něm. Vybrané téma znělo „Proplácení prvních tří dnů pracovní neschopnosti“. Žáci se rozdělili do dvou skupin (dvě politické strany). Měli za úkol téma prodiskutovat a navrhnout úpravy. Vyzkoušeli si podat pozměňovací návrh (např. povinné zavedení sik days pro všechny zaměstnavatele), odůvodnit ho a přesvědčit druhou stranu o důležitosti svého návrhu. Nakonec proběhlo hlasování. Žáci konstatovali, že je to tedy „pěkná fuška“.

Dle našich žáků byla prohlídka s výkladem velmi pěkná, inspirativní a dobře připravená.

Žáci 4. A

Aktuálně

Začátek školního roku

Výuka bude zahájena 2. 9. 2019 v 7,50. Termín ukončení rekonstrukce WC je 26. 8. 2019.

Opravné a doplňovací zkoušky

se konají od 27. 8. 2019 od 7,50 h.

Fotografie z přestavby WC

zde

Uzavření školy v době prázdnin

Z důvodu přestavby WC bude škola uzavřena. Úřední hodiny kanceláře jsou vždy v pondělí od 8 do 11 h. Více zde

Výroční fotografie

tříd a učitelů najdete zde

Anketa