Úvod
Novinky
Reálné podnikání

Reálné podnikání

Začal nový školní rok a my vás chceme informovat o našich reálných firmách. Loňská firma S/COOL-Made dodržela svůj slib a věnovala deset procent z celkového zisku v podobě antiparazitik lyskému psímu útulku. Tento dar předali 12. září tohoto roku.

Pro školní rok 2018/2019 žáci založili dvě firmy. V příštích měsících se tedy můžete těšit na články od společností "GOLDEN HANDS" a "ApEko". Obě firmy se chtějí zabývat výrobou dekoračních předmětů. Jejich výrobky si budete moci prohlédnout např. na Dnech otevřených dveří naší školy, Vánočním Jarmarku při ZŠ J. A. Komenského, na Výstavišti při výstavě Řemesla 2019 a na květnových slavnostech města Lysá nad Labem. Rýsují se i další možnosti prodeje, o kterých vás budou žáci informovat na svých webových a facebookových stránkách.

Tak jako v uplynulých letech, doufám, že i letos bude předmět Aplikovaná ekonomie pro žáky přínosem a že získané znalosti a dovednosti jim ulehčí začátky jejich profesní kariéry. Dokladem může být i  mezinárodní certifikát podnikatelských dovedností ESP, který v předchozích letech žáci získali.

Mgr. Lenka Hrubčíková, učitelka odborných předmětů

Studentská firma 2018 OALy

Aktuálně

Sportovní kurz

Fotografie zde

Výroční fotografie

tříd a učitelů najdete zde

Vysvědčení

obdrží žáci dne 28. 6. 2019.

Volejbalový turnaj

se uskuteční na kurtech u fotbalového hřiště 27. 6. od 8,15.

Den volna pro žáky

vyhlašujeme dne 26. 6. 2019.

Třídní schůzka

budoucích 1. ročníků se koná 24. 6. 2019 od 16,30.

Anketa

Co bude ve škole o prázdninách?

38%přestavba WC
36%vyučování dle rozvrhu
26%kurz angličtiny