Úvod
Novinky
Aplikovaná ekonomie ve školním roce 2017/18

Aplikovaná ekonomie ve školním roce 2017/18

Ve třetím ročníku si žáci naší školy mohou vybrat z několika volitelných předmětů: projektové a grantové řízení, aplikovaná ekonomie - APE, marketing a zeměpis cestovního ruchu. Záleží čistě na žákově volbě, který předmět bude studovat.

Já a mých 11 spolužáků jsme si vybrali APE. Aplikovaná ekonomie je předmět, díky kterému jsme mohli zažít fungování opravdové firmy od založení, až po její likvidaci. Celkový chod firmy jsme si řídili sami s pomocí vyučující Mgr. Lenky Hrubčíkové.

V prvních hodinách existence firmy jsme určili její organizační strukturu, zvolili jsme generálního ředitele, kterým jsem se stal já. Dále jsem si vybral ředitele jednotlivých oddělení a ti si ve výběrovém řízení zvolili své „podřízené“. Když byly pozice ve firmě obsazeny, museli jsme určit předmět činnosti, podle něj jsme pak provedli marketingový průzkum a vytvářeli reklamu. Poté jsme začali vyrábět. K výrobě jsme přistupovali velice svědomitě a stále jsme ji všelijak inovovali. Tyto inovace byly nejlépe vidět na našich mýdlech, která postupem času nabývala velmi originálních designů. Zahanbit se nenechaly ani vodní bomby do koupele, které byly u zákazníků velice oblíbené a žádané. Mezi naše výrobky patřily i lip scruby. Během roku jsme vyzkoušeli mnoho barev a příchutí těchto peelingů na rty a se všemi jsme sklízeli veliký úspěch. Díky zanedbatelné ceně a originálnímu vzhledu se z nich rychle stal náš nejlépe prodávaný produkt, který při každé prodejní akci rychle zmizel z pultu.

Prodávali jsme na různých akcích. Na nich jsme zjistili, jak je prodej složitý a náročný. Mezi největší prodejní akce roku patřily veletrhy studentských firem, jako byla ta naše. Mohli jsme také samozřejmě prodávat i při jiných příležitostech, například během školních dnů otevřených dveří, na místních trzích, nebo jsme nabízeli výrobky přímo v prostorách naší školy spolužákům a učitelům.

Abychom mohli vyrábět a prodávat, bylo třeba nejdříve provést kalkulaci celkových nákladů na výrobu. Když jsme tuto částku znali, nakoupili jsme potřebný materiál ze specializovaného e-shopu. Během celého roku jsme také vedli účetnictví, provozovali webové a facebookové stránky firmy atd. S koncem firmy přišlo několik povinností: spočítat náš celkový zisk a rozdělit si ho, určit výši částky, kterou jsme darovali psímu útulku v Lysé nad Labem. Dále jsme vyhotovili výroční zprávu a předali své zkušenosti budoucím třeťákům.

Mnozí si tento předmět volí, protože se domnívají, že se jedná o předmět jednoduchý, na kterém budou moct odpočívat. Nemají ale tušení, jak moc se mýlí. Jiní vidí kvality tohoto předmětu již při jeho volbě a je pro ně naprosto nemyslitelné zvolit jinak. Já osobně jsem velice rád, že jsem si APE zvolil. Nemyslím si, že by mi mohl jiný předmět dát do života více zkušeností než právě tento.

Libor Pošepný, ředitel studentské firmy OA Lysá nad Labem 2017/2018

Studentská firma 2017/18 na Obchodní akademii Lysá n. L.

Aktuálně

Velikonoční prázdniny

jsou 18. 4. 2019.

Celoškolský projekt "Učíme se chránit život a zdraví"

připravujeme na 25. 4. 2019.

Praktická maturitní zkouška

se koná 26. 4. 2019.

Manažerská hra UNISIM

Tým našich žáků postoupil do velkého finále v Plzni. Koná se 24. a 25. 4. 2019.

Volno k přípravě na konání maturtiní zkoušky

je stanoveno na dny 12. a 15. dubna, 25. dubna, 6. a 7. května 2019.

Anketa