Úvod
Novinky
Exkurze v Praze

Exkurze v Praze

Studenti 3. ročníku navštívili 4. května 2018 stálou expozici České národní banky "Lidé a peníze". Exkurze je součástí výuky o finančních trzích v předmětu ekonomika. Studenti nejprve v kinosále zhlédli 2 filmy. Jeden o historii ČNB a druhý o vývoji peněz. Následovala prohlídka expozice v prostorách trezoru České národní banky. Po odborném výkladu si žáci prohlédli exponáty dokládající dějiny měny a peněžnictví na našem území a seznámili se navíc s platidly, padělky a ukázkami ochrany peněz. Mohli si také zkontrolovat pravost vlastních přinesených bankovek či občanského nebo řidičského průkazu. Na závěr prohlídky měli všichni možnost potěžkat si zlatou cihlu o hmotnosti 12,5 kg v přibližné hodnotě 11,5 milionu Kč.

Po návštěvě ČNB čekala studenty procházka historickým centrem Prahy, kde si mimo jiné prohlédli stavby ve stylu kubismu, funkcionalismu a konstruktivismu. Tyto architektonické styly souvisí

s moderní literaturou 1. poloviny 20. století, kterou studovali v hodinách českého jazyka a literatury.

Ing. Věra Rampová, učitelka odborných předmětů

 

Exkurze do ČNB 2018

Aktuálně

Sportovní kurz

Fotografie zde

Výroční fotografie

tříd a učitelů najdete zde

Vysvědčení

obdrží žáci dne 28. 6. 2019.

Volejbalový turnaj

se uskuteční na kurtech u fotbalového hřiště 27. 6. od 8,15.

Den volna pro žáky

vyhlašujeme dne 26. 6. 2019.

Třídní schůzka

budoucích 1. ročníků se koná 24. 6. 2019 od 16,30.

Anketa

Co bude ve škole o prázdninách?

38%přestavba WC
36%vyučování dle rozvrhu
26%kurz angličtiny