Úvod
Novinky
Židovské muzeum v Praze

Židovské muzeum v Praze

Studenti třetího ročníku se zúčastnili exkurze do Židovského muzea v Praze. Absolvovali zajímavý workshop nesoucí název "My a oni". Měli možnost poznat, jak nebezpečné vždy bylo, je a bude pěstování předsudků a stereotypů k jiným lidem a různým skupinám. Exkurze byla završena prohlídkou Staronové synagogy, Pinkasovy synagogy, starého židovského hřbitova a Španělské synagogy. Mohli jsme tak společně obdivovat velké kulturní dědictví, za kterým k nám přijíždějí turisté z celého světa.

Mgr. Martina Gregarová, učitelka dějepisu

Židosvské muzeum v Praze

Studenti OA Lysá n. L. v Židovském muzeu v Praze

Aktuálně

Praktická maturitní zkouška

se koná 26. 4. 2018.

Učíme se chránit život a zdraví

je název celoškolského projektu, který se uskuteční ve středu 25. 4. 2018.

Veletrh JA firma 2018

se uskutečnil 12. 4. 2018 v Praze. Naši studenti 3. ročníku představili firmu S/cool – Made. Fotografie naleznete zde

Přijímací řízení

Dne 30. 4. 2018 od 8 do 15 hodin lze vyzvednout rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu a odevzdat zápisový lístek.

Objízdná trasa

informace pro žáky, rodiče a uchazeče zde

Návštěva školy

je možná na základě dohody. Volejte nebo pište na naši e-mailovou adresu.

Anketa