Úvod
Novinky
Židovské muzeum v Praze

Židovské muzeum v Praze

Studenti třetího ročníku se zúčastnili exkurze do Židovského muzea v Praze. Absolvovali zajímavý workshop nesoucí název "My a oni". Měli možnost poznat, jak nebezpečné vždy bylo, je a bude pěstování předsudků a stereotypů k jiným lidem a různým skupinám. Exkurze byla završena prohlídkou Staronové synagogy, Pinkasovy synagogy, starého židovského hřbitova a Španělské synagogy. Mohli jsme tak společně obdivovat velké kulturní dědictví, za kterým k nám přijíždějí turisté z celého světa.

Mgr. Martina Gregarová, učitelka dějepisu

Židosvské muzeum v Praze

Studenti OA Lysá n. L. v Židovském muzeu v Praze

Aktuálně

Praxe žáků v Anglii

ve fotografiích můžete sledovat zde

Přijímačky

se blíží. Termín 12. a 15. 4. 2019. Testy k procvičování naleznete zde

Lichtenfels 2019

Studenti 2. ročníku hrají společně se studenty z Maria Ward Gymnasia Bamberg simulační hru o EU v Lichtenfelsu. Fotografie zde

Anketa