Úvod
Novinky
Workshop na téma Projektové řízení a financování projektu

Workshop na téma Projektové řízení a financování projektu

se uskutečnil ve středu 31. 1. 2018.

Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba podrobně vysvětlil pojmy -  vymezení projektu, governance, strategické projekty, dokumentace, financování projektu a uvedl konkrétní příklady. Navázal na znalosti žáků z ekonomiky a z předmětu Projektové a grantové řízení. Žáci se měli možnost seznámit s konkrétními projekty, na jejichž řízení se přednášející podílel nebo je přímo vedl.

Workshop se uskutečnil v rámci projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005426 s názvem „Vzdělávání je naše priorita“, který je podpořen grantem z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Do. Dr. Ing. Roman Štěrba v OA Lysá n. L.

Workshop Projektové řízení na OA Lysá n. L.

Aktuálně

Praxe žáků v Anglii

ve fotografiích můžete sledovat zde

Přijímačky

se blíží. Termín 12. a 15. 4. 2019. Testy k procvičování naleznete zde

Lichtenfels 2019

Studenti 2. ročníku hrají společně se studenty z Maria Ward Gymnasia Bamberg simulační hru o EU v Lichtenfelsu. Fotografie zde

Anketa