Úvod
Novinky
Workshop na téma Projektové řízení a financování projektu

Workshop na téma Projektové řízení a financování projektu

se uskutečnil ve středu 31. 1. 2018.

Doc. Dr. Ing. Roman Štěrba podrobně vysvětlil pojmy -  vymezení projektu, governance, strategické projekty, dokumentace, financování projektu a uvedl konkrétní příklady. Navázal na znalosti žáků z ekonomiky a z předmětu Projektové a grantové řízení. Žáci se měli možnost seznámit s konkrétními projekty, na jejichž řízení se přednášející podílel nebo je přímo vedl.

Workshop se uskutečnil v rámci projektu č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005426 s názvem „Vzdělávání je naše priorita“, který je podpořen grantem z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Do. Dr. Ing. Roman Štěrba v OA Lysá n. L.

Workshop Projektové řízení na OA Lysá n. L.

Aktuálně

Praktická maturitní zkouška

se koná 26. 4. 2018.

Učíme se chránit život a zdraví

je název celoškolského projektu, který se uskuteční ve středu 25. 4. 2018.

Veletrh JA firma 2018

se uskutečnil 12. 4. 2018 v Praze. Naši studenti 3. ročníku představili firmu S/cool – Made. Fotografie naleznete zde

Přijímací řízení

Dne 30. 4. 2018 od 8 do 15 hodin lze vyzvednout rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu a odevzdat zápisový lístek.

Objízdná trasa

informace pro žáky, rodiče a uchazeče zde

Návštěva školy

je možná na základě dohody. Volejte nebo pište na naši e-mailovou adresu.

Anketa