Úvod
Novinky
Úspěšně zakončený rok 2016

Úspěšně zakončený rok 2016

Na začátku prosince se naše firma "O(A)lymp, studentská firma" prezentovala na akci "Jarmark" v  ZŠ Jana Amose Komenského. K této příležitosti jsme vyrobili adventní věnce a svíčky se skořicí, k dispozici byl i vzorek bižuterie z dutinek, kterou bude firma vyrábět později. Nabízeli jsme dva druhy věnců - adventní se svíčkami a menší stužkové, určené k zavěšení v domácnosti. Menší zájem o naše výrobky na jarmarku vidíme ve slabé propagaci. Po jarmarku následoval doprodej věnců v prostorách školy a přes naše firemní stránky na Facebooku. Vyrobené věnce jsme do jednoho prodali.

Po Jarmarku ve firmě následovalo rozdělení úkolů, které je potřeba splnit. Zpracovávali jsme propagační materiály pro veřejnost, vyráběli šperky a vyřizovali jejich objednávky.

Přes vánoční svátky měl každý čas přemýšlet, čím by firmě přispěl či jak by se firma mohla dále vyvíjet a propagovat. Jelikož nás čekají významné svátky, jako jsou Valentýn nebo Velikonoce, nabízí se možnost tematicky se zaměřit na výrobky vhodné pro tuto dobu.

Začátkem měsíce ledna budou všichni ředitelé firmy hodnotit práci svých zaměstnanců od doby vzniku firmy, zaměří se také na ochotu, aktivitu, vzájemnou výpomoc apod.

Na další zprávu o naší firmě se můžete těšit již v únoru.

Tereza Lejsalová, studentka 3.ročníku OA Lysá nad Labem, ředitelka PR oddělení firmy "O(A)lymp, studentská firma"

Vánoční jarmark ZŠ JAK Lysá n. L. - prezentace studentské firky OAlymp