Hlavní strana
Žák
Organizace
Organizace školního roku

Organizace školního roku

2017/2018

 I. pololetí       -           4. 9. 2017 - 31. 1. 2018

II. pololetí       -          1. 2. 2018 - 29. 6. 2018

4. ročníky ukončí II. pololetí 30. 4. 2018

Prázdniny:     

podzimní         26. 10. - 27. 10. 2017

vánoční           23. 12. 2017  - 2. 1. 2018 (vyučování začne 3. 1. 2018)

pololetní          2. 2. 2018

jarní                12. 2. - 18. 2. 2018

velikonoční      29. - 30. 3. 2018

hlavní              30. 6. - 31. 8. 2018

 

Termíny pedagogických rad:

1. 9. 2017 - příprava školního roku 2017/2018

13. 11. 2017 - hodnocení klasifikace a chování I. čtvrtletí                                                      

29. 1. 2018 - hodnocení I. pololetí

9. 4. 2018 - hodnocení III. čtvrtletí

23. 4. 2018 -  hodnocení II. pololetí  4. ročníků

25. 6. 2018 - hodnocení II. pololetí 1. až 3. ročníků

Termíny rodičovských schůzek:

13. 11. 2017 - informace o prospěchu a chování žáků za I. čtvrtletí školního roku 2017/18, členská schůze Spolku rodičů při OA Lysá n. L.                      

9. 4. 2018 - informace o prospěchu a chování žáků za III. čtvrtletí školního roku 2017/18  

Dny otevřených dveří:          

9. 10. 2017 pondělí    10 hod. - 16 hod.

2. 12. 2017 sobota     9.00 - 12.00 hod.                                   

15. 1. 2018  pondělí   10.00 – 16.00 hod.

20. 2. 2018 úterý       10.00 – 16.00 hod

Přijímací řízení do 1. ročníku:

duben 2018 - jednotná přijímací zkouška se koná 12. 4. 2018 nebo 16. 4. 2018

Termíny maturitních písemných prácí

11. 4. 2018 - písemná práce z českého jazyka

2. 5. - 9. 5. 2018 písemné práce z cizích jazyků a didaktické testy

Termíny ústních maturitních zkoušek:

21. 5. - 24. 5. 2018

Termín praktické maturitní zkoušky:

26. 4. 2018

Odborná praxe žáků 2. ročníku

4. 12. - 8. 12. 2017

21. 5. - 25. 5. 2018

Odborná praxe žáků 3. ročníku

14. 5. - 25. 5. 2018

Maturitní ples 4. ročníků:

2. únor 2018

Sportovní kurz 3. ročníků

18. - 22. 6. 2018

Aktuálně

Praktická maturitní zkouška

se koná 26. 4. 2018.

Učíme se chránit život a zdraví

je název celoškolského projektu, který se uskuteční ve středu 25. 4. 2018.

Veletrh JA firma 2018

se uskutečnil 12. 4. 2018 v Praze. Naši studenti 3. ročníku představili firmu S/cool – Made. Fotografie naleznete zde

Přijímací řízení

Dne 30. 4. 2018 od 8 do 15 hodin lze vyzvednout rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu a odevzdat zápisový lístek.

Objízdná trasa

informace pro žáky, rodiče a uchazeče zde

Návštěva školy

je možná na základě dohody. Volejte nebo pište na naši e-mailovou adresu.

Anketa