Hlavní strana
Archiv
Testování žáků

Testování žáků

Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2017/2018

Výsledky jaro 2018

Informace CERMAT

Výsledky_maturit_jaro_podzim_2017/2018

V jarním kole byla celková úspěšnost 96,5%, 4 žáci maturovali s vyznamenáním. Po podzimním kole byla celková úspěšnost 100%.


Testování čtenářské gramotnosti - Česká školní inspekce - listopad 2017

Výsledky testování


Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2016/2017

Ve čtvrtém ročníku studovalo 29 žáků.

Výsledky_jaro_2017

Informace_CERMAT

Výsledky_maturit_jaro_podzim_2017


Testování přírodovědné gramotnosti - Česká školní inspekce - listopad 2016

Výsledky_testování


Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2015/2016


Ve čtvrtém ročníku studovalo 27 žáků. Výsledky:

Výsledky_jaro_2016

Informace_CERMAT

Výsledky_maturit_jaro_podzim_2016


Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2014/2015


Ve čtvrtém ročníku studovalo 32 žáků. Výsledky naleznete zde:

Výsledky_jaro_2015

Informace_ke_školní zprávě

Výsledky_maturit_jaro_podzim_2015


Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2013/2014


Ve čtvrtých ročnících studovalo 34 žáků. Výsledky maturitních zkoušek naleznete zde:

Výsledky_maturit_jaro_2014

Výsledky_maturit_jaro_podzim_2014


Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2012/2013


Ve čtvrtých ročnících studovalo 57 žáků, z toho 56 prospělo. Výsledky  naleznete zde:

Výsledky_maturit_jaro_2013

Výsledky_maturit_jaro_podzim_2013


Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2011/2012


V letošních 4. ročnících studovalo celkem 62 žáků, z toho 61 žáků dokončilo ročník a maturovalo, z toho celkem 59 složilo maturitní zkoušku úspěšně, z nich 3 prospěli s vyznamenáním.

V jarním kole maturovalo 59 žáků, z toho prospěli 3 žáci s vyznamenáním, 47 žáků prospělo a 9 žáků neprospělo. Z nich 7 složilo úspěšně maturitní zkoušku v podzimním termínu, jeden žák se k opravné zkoušce nedostavil a jeden neprospěl. V podzimním termínu konali maturitní zkoušku ještě dva žáci, kteří ukončili 4. ročník až v srpnu 2012 úspěšným složením opravných zkoušek. Jeden z nich složil celou zkoušku úspěšně, jeden prospěl v profilové části, ve společné neprospěl u ústní zkoušky z anglického jazyka.

SOUHRNNÝ PŘEHLED

  

Výsledky maturitních zkoušek školní rok 2010/2011


 Souhrnné výsledky státní maturity za jaro i podzim 2011

SOUHRNNÝ_PŘEHLED - jaro i podzim 2011

SROVNÁNÍ_ŠKOL - jaro i podzim 2011

SROVNÁNÍ_TŘÍD - jaro i podzim 2011

 Dílčí výsledky státní maturity:

V tomto školním roce ve 4. ročnících studovalo celkem 51 žáků, z toho 47 dokončilo ročník v řádném jarním termínu a ti postoupili k maturitě.  U ústní zkoušky v jarním kole neuspěl pouze  jeden žák (tj. 98% úspěšnost), u písemné zkoušky v jarním kole státních maturit se můžeme pochlubit 100%ní úspěšností. Výsledky maturitní zkoušky v Obchodní akademii Lysá nad Labem jsou vzhledem k výsledkům celostátním nadprůměrné. Svědčí o tom přehledy, které zpracoval CERMAT:

SOUHRNNÝ_PŘEHLED - jaro 2011

SROVNÁNÍ_ŠKOL - jaro 2011

SROVNÁNÍ_TŘÍD - jaro 2011

V podzimním kole maturovali celkem tři žáci. Dva uspěli ve všech částech společné i profilové části, jeden žák prospěl pouze ve třech předmětech, zbývající dvě zkoušky může opakovat v roce 2012.

 Výsledky testování - školní rok 2009/2010


Testování z matematiky VEKTOR na adrese:    http://www.oalysa.cz/extra/soubory/SCIO_2009_2010.doc

Školní testování z matematiky  za období 2003/2004 až 2010/2011 na adrese:

 http://www.oalysa.cz/extra/soubory/srovnavaci_testy_mat.doc

       

Výsledky testování - školní rok 2007/2008


  Na adrese:     /ckfinder/userfiles/files/testovani_2007_2008.doc

 

Výsledky testování - školní rok 2006/2007


 Na adrese:     /ckfinder/userfiles/files/testovani_2006_2007.doc

Aktuálně

Sportovní kurz

Fotografie zde

Výroční fotografie

tříd a učitelů najdete zde

Vysvědčení

obdrží žáci dne 28. 6. 2019.

Volejbalový turnaj

se uskuteční na kurtech u fotbalového hřiště 27. 6. od 8,15.

Den volna pro žáky

vyhlašujeme dne 26. 6. 2019.

Třídní schůzka

budoucích 1. ročníků se koná 24. 6. 2019 od 16,30.

Anketa

Co bude ve škole o prázdninách?

39%přestavba WC
33%vyučování dle rozvrhu
28%kurz angličtiny