Hlavní strana
Uchazeč
Obchodní akademie
Cestovní ruch a průvodcovské služby

Cestovní ruch a průvodcovské služby

Tato specializace je určená studentů, kteří se chtějí uplatnit v oblasti cestovního ruchu

Volitelný předmět  Zeměpis cestovního ruchu si student vybírá ve 3. ročníku. Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi cestovního ruchu, který se stává dynamickou složkou světové ekonomiky. Studenti posuzují a vyhodnocují předpoklady cestovního ruchu a jeho realizaci v jednotlivých regionech světa, seznamují se se současnými možnostmi cestování a jejich praktickou realizací. Pracují samostatně nebo ve skupinách s různým geografickým materiálem – mapou, tabulkami, grafy, statistickými údaji, časopisy a internetem. Formou referátu a za podpory prezentace v Power pointu zpracují vybrané téma.

Na tento předmět navazuje ve 4. ročníku předmět ekonomika cestovního ruchu nebo zeměpisný seminář nebo průvodcovské služby. Studenti se učí uplatňovat ekonomickou efektivnost a hospodárnost při poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu v souladu s etikou podnikání. Zpracovávají informace z různých zdrojů a aplikují své ekonomické znalosti na řešení praktických úloh z oblasti cestovního ruchu. Zeměpisný seminář napomáhá rozvíjet u žáků geografické myšlení nezbytné pro pochopení vzájemných vazeb lidské společnosti a přírodní sféry v neustále se vyvíjející světové ekonomice. Cílem předmětu Průvodcovské služby je poskytnout studentům základní informace o problematice průvodcovských služeb jak po stránce teoretické, tak praktické. Připravuje žáky na poskytování průvodcovských služeb při procházkách městy, návštěvách kulturněhistorických objektů, při poznávacích zájezdech.

Student plní povinnou odbornou praxi (praxe_žáků a  aa a zahraniční_praxe )  v  některé cestovní kanceláři nebo v zahraničí (praxi zajišťujeme ve spolupráci s partnerskými školami v Anglii, Francii, Německu a na Slovensku). 

Studenti a učitel Obchodní akademie Lysá n. L.

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tento předmět navazuje ve 4. ročníku předmět Ekonomika cestovního ruchu neboZeměpisný seminář. Studenti se učí uplatňovat ekonomickou efektivnost a hospodárnost při poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu v souladu s etikou podnikání. Zpracovávají informace z různých zdrojů a aplikují své ekonomické znalosti na řešení praktických úloh z oblasti cestovního ruchu.Zeměpisný seminářnapomáhá rozvíjet u žáků geografické myšlení nezbytné pro pochopení vzájemných vazeb lidské společnosti a přírodní sféry v neustále se vyvíjející světové ekonomice.

 

Uchazečům o studium od 1. 9. 2013 bude výběr volitelného předmětu ve 4. ročníku rozšířen o předmět Průvodcovské služby.

 

Student plní povinnou odbornou praxi v  některé cestovní kanceláři nebo v zahraničí (praxi zajišťujeme ve spolupráci s partnerskými školami v Anglii, Francii, Německu a na Slovensku).