Hlavní strana
Žák
Organizace
Spolek rodičů při OA Lysá n. L.

Spolek rodičů při OA Lysá n. L.

Spolek je nezávislým a dobrovolným spolkem, který sdružuje rodiče a zákonné zástupce žáků navštěvujících Obchodní akademii, Lysá nad Labem, Komenského 1534 a další osoby s vazbou na školu, jež mají zájem o členství. Účelem spolku a cílem činnosti spolku je spolupráce rodičů a zákonných zástupců žáků s vedením školy a s učitelským sborem. Jedná se zejména o vytváření bezpečného a všestranně rozvíjejícího se klimatu školy, o pomoc při udržování a zlepšování školního prostředí, o podporu mimoškolních aktivit a zlepšování studijních výsledků žáků.

Statutární orgán - předseda spolku paní Ilona Špitálská

Identifikační číslo 05153590

Stanovy spolku

Aktuálně

Testování žáků ve čtvrtek

Testování žáků ve čtvrtek 9. 9. 2021 proběhne až od 7:15.

Anketa