Školská rada

je zřízena v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Výsledky voleb 6. 3 . 2018.

Zvolený zástupce za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky:

Jana Skálová

Zvolený učitel:

PhDr. Věra Štychová

Zástupce zřizovatele:

Ing. David Kváč

Aktuálně

Testování žáků ve čtvrtek

Testování žáků ve čtvrtek 9. 9. 2021 proběhne až od 7:15.

Anketa