Hlavní strana
Žák
Organizace
Organizace školního roku

Organizace školního roku

2020/2021

 I. pololetí        úterý 1. 9. 2020 - čtvrtek 28. 1. 2021

II. pololetí       pondělí 1. 2. 2021 - středa 30. 6. 2021

4. ročníky ukončí II. pololetí v úterý 30. 4. 2021

Prázdniny:

Podzimní        čtvrtek 29. - pátek 30. 10. 2020

Vánoční          středa 23. 12. 2020 až neděle 3. 1. 2021 

(vyučování začne ve pondělí 4. 1. 2021)

Pololetní         pátek 29. 1. 2021

Jarní               1. - 7. 3. 2021

Velikonoční    čtvrtek 1. 4. 2021

Hlavní            čtvrtek 1. 7. 2021 - úterý 31. 8. 2021

Termíny pedagogických rad:

31. 8. 2020

9. 11. 2020

25. 1. 2021

12. 4. 2021

7. 5. 2021 (jen pro 4. ročník)

18. 6. 2021

Termíny rodičovských schůzek:

9. 11. 2020

12. 4. 2021

Dny otevřených dveří:          

Pondělí 5. 10. 2020 od 10 do 16 hodin

Sobota 5. 12. 2020 od 9 do 12 hodin

Pondělí 11. 1. 2021 od 10 do 16 hodin

Přijímací řízení do 1. ročníku:

3. 5. 2021 a 4. 5 .2021

Termín praktické maturitní zkoušky:

14. 5. 2021

Termín ústních maturitních zkoušek pro 4. A a 4. B:

1. - 4. 6. 2021

Odborná praxe žáků 2. A a 2. B:

24. 5. - 4. 6. 2021

Odborná praxe žáků 3. A a 3. B:

24. 5. - 4. 6. 2021

Lyžařský kurz:

3. - 8. 1. 2021

Sportovní kurz 3. A a 3. B:

21. – 25. 6. 2021Aktuálně

Testování žáků ve čtvrtek

Testování žáků ve čtvrtek 9. 9. 2021 proběhne až od 7:15.

Anketa