Maturita

 

 


Maturitní zkouška 2019/2020

NOVÉ

25. - 27.5. vždy od 8 h ve škole konzultace k DT - anglický a ruský jazyk a matematika

Konzultace k MZ z CJL budou probíhat formou individuálních online konzultací.

Konzultace k DT z CJL proběhnou v týdnu od 25. 5. do 29. 5. 2020 denně od 9:00 do 16:00 hod. Den a čas si maturanti domluví individuálně s vyučující. Společně budou řešit konkrétní dotazy k úlohám z didaktických testů, které měli studenti vyplnit v období distanční výuky, a další.

Konzultace k ústní části MZ z CJL proběhnou ve dnech 3. 6. – 10. 6. 2020 denně od 9:00 do 16:00 hod. Den a čas si maturanti domluví individuálně s vyučující. Společně budou řešit konkrétní dotazy k seznamům 20 knih a další.

Didaktické testy

1. 6. 2020 MAT od 8:00

1. 6. 2020 ANJ od 13:00

2. 6. 2020 CJL od 8:00

2. 6. 2020 RUJ od 13:00 

Termín ústních maturit 15. - 19. 6. 2020.

Podmínky konání maturitní zkoušky v roce 2020 naleznete v zákoně ze dne 25. 3. 2020. Celé znění zde.


Maturitní zkouška se skládá ze SPOLEČNÉ a PROFILOVÉ části. Více na http://www.novamaturita.cz/skolsky-zakon-a-vyhlaska-1404033137.html

Přihláška k maturitní zkoušce 

SPOLEČNÁ ČÁST 

Zkušební předměty společné části maturitní zkoušky jsou určeny Vyhláškou č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění k datu konání zkoušky. Více na www.novamaturita.cz

PROFILOVÁ ČÁST - povinné a nepovinné zkoušky

 obor Obchodní akademie

 •  povinné zkoušky

a) ekonomika - ústní zkouška,

b) účetnictví - ústní zkouška,

c) praktická zkouška z odborných předmětů - písemná zkouška

Témata profilové části maturitní zkoušky

 • nepovinné zkoušky - žák vybírá maximálně dva předměty z nabídky:

matematika, zeměpis, druhý cizí jazyk, základy společenských věd - ústní zkoušky,

Témata profilové části maturitní zkoušky - nepovinné zkoušky

Způsob hodnocení zkoušek profilové části

Podle §19 a odst. 2 Vyhlášky č. 177/2009 sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění, může žák zkoušku z cizího jazyka, ke které se přihlásil v profilové části, nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B 1 nebo vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Tyto TERMÍNY ve školním roce 2019/2020 se vzhledem k uzavření škol ruší.

Praktická zkouška z odborných předmětů - 27. dubna 2020

Společná část - písemné zkoušky - 8. dubna, 30. dubna., 4. až 6. května 2020

 

Ústní zkoušky společné a profilové části -  18. až 21. května 2020


Specifická/oborová témata ústní zkoušky z cizího jazyka - společná část maturitní zkoušky

 •  Evropská unie
 • Moderní komunikační prostředky
 • Reálie dané jazykové oblasti
 • Životopis a hledání zaměstnání
 • Poptávka a odpověď
 • Nabídka a odpověď
 • Reklamace a odpověď
 • Reklama
 • Kancelář
 • Profil absolventa obchodní akademie a jeho uplatnění
 • Banky a finanční instituce
 • Pojišťovnictví
 • Pracovní cesta
 • Česká republika jako turistická destinace
 • Výuka cizích jazyků na naší škole a zahraniční aktivity

Školní_seznam_literárních děl 2019-20

/ckfinder/userfiles/files/šablonaSeznam literárních děl k ústní zkoušce z českého jazyka a l

Šablona_seznam_literárnich děl 2019-20

 

Kritéria pro výběr literárních děl k ústní zkoušce z CJL

Žák vybírá 20 literárních děl

Světová a česká literatura do konce 18. století: min. 2 literární díla

Světová a česká literatura 19. století: min. 3 literární díla

Světová literatura 20. a 21. století: min. 4 literární díla

Česká literatura 20. a 21. století: min. 5 literárních děl

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

Aktuálně

Maturitní zkoušky

informace zde

Přijímací zkoušky na SŠ

se konají 8. 6. 2020. Více informací zde

Hodnocení

žáků na konci druhého pololetí 2019/20 se bude řídit vyhláškou č. 211/2020. Najdete ji zde

Zadání distančního studia

naleznete zde

Anketa