Hlavní strana
Žák
Studium
Učební plán oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum

Učební plán oborů Obchodní akademie a Ekonomické lyceum

Vyučujeme podle ŠVP OALy Obchodní akademie a ŠVP OALy Ekonomické lyceum, které byly zpracovány v souladu s RVP daných oborů. Naleznete je na http://www.oalysa.cz/?ms=1&id=63 .