Hlavní strana
Projekt OP VK
Organizace a řízení projektu

Organizace a řízení projektu

Projektový tým pracoval ve složení:

Hlavní manažer, hlavní koordinátor, hlavní administrátor a pomocný administrátor - zaměstnanci příjemce projektu, OA Lysá n. L.

Manažeři - ředitelé partnerských škol

Koordinátoři - učitelé partnerských škol

Pracovní schůzky se konaly jedenkrát za čtvrtletí v budově KU Středočeského kraje.