Hlavní strana
Projekt OP VK
Finanční audit

Finanční audit

provedla firma ATLAS AUDIT s. r. o., K Bílemu brchu 1717, Čelákovice.

Výrok auditora:

Na základě výsledků použitých auditorských procedur jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by naznačovala, že účetní záznamy nebyly úplné, správné a v souladu s platnými zákony a pravidly dotačního programu. Způsobilé výdaje byly dodavatelům a zaměstnancům zaplaceny. Podle našeho názoru účetnictví projektu "Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních akademií zřizovaných Středočeským krajem - metodicko-materiální zajištění" vedené příjemcem dotace je spolehlivé a je podloženo příslušnými podpůrnými dokumenty. Celkové uznatelné náklady na projekt uvedené v přehledu čerpání způsobilých výdajů projektu ve výši Kč 8 239 218,82 vznikly v souladu s ustanoveními textu smlouvy o poskytnutí podpory.

Aktuálně

Uzavření školy v době prázdnin

Z důvodu přestavby WC bude škola uzavřena. Úřední hodiny kanceláře jsou vždy v pondělí od 8 do 11 h. Více zde

Sportovní kurz

Fotografie zde

Výroční fotografie

tříd a učitelů najdete zde

Vysvědčení

obdrží žáci dne 28. 6. 2019.

Volejbalový turnaj

se uskuteční na kurtech u fotbalového hřiště 27. 6. od 8 h.

Den volna pro žáky

vyhlašujeme dne 26. 6. 2019.

Přijmeme paní na úklid

školních prostor od 15. 8. 2019. Pracovní doba 5 hodin odpoledne, nepožadujeme mytí oken, příjemný kolektiv, příspěvek na rekreaci.

Anketa

Co bude ve škole o prázdninách?

33%přestavba WC
32%vyučování dle rozvrhu
35%kurz angličtiny