Hlavní strana
Projekt OP VVV Šablony II

Projekt OP VVV Šablony II

Dne 1. 9. 2019 jsme zahájili projekt podpořený grantem z  Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR č. CZ.02.3.X/0.0/0.0./16_065/0016222 s názvem „Vzdělávání je cesta k úspěchu“, jehož cílem je posílit rozvoj naší školy jako centra celoživotního učení a prohloubit znalosti a dovednosti pedagogických pracovníků. Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči. Celkový přiznaný grant je 455 100 Kč.

2.III/5 - Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora SŠ - doba realizace 9/2019 - 2/2021

Z projektu je realizováno celkem osmnáct podpůrných akcí k navázání spolupráce mezi školou a zaměstnavateli, které pomohou ke zvýšení kvality odborných praxí žáků a k zapracování požadavků zaměstnavatelů do školního vzdělávacího programu.

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

2.III/6  - Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ - doba realizace 9/2019 - 6/2020

Na škole poradce působí jako podpora žáků SŠ při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání. Realizuje individuální setkání se žáky, které vedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání a profesní orientaci směřující k výběru povolání při vstupu na trh práce.

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - doba realizace 9/2019 - 6/2021

Vzdělávání pedagogických pracovníků je zaměřeno na prohloubení odborných znalostí v oblastech inkluze, osobnostně sociálního rozvoje, cizích jazyků, kulturního povědomí a vyjádření, výchovy k podnikavosti, čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti a kariérového vzdělávání.

2.III/8 Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin - doba realizace 9/2019 - 6/2021

Vzdělávací program, který podpoří koncept společného vzdělávání a přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou vzděláváni žáci s potřebou podpůrných opatření.

2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ) - doba realizace 7/2020 - 8/2020

Stáž je zaměřena na rozvoj odborných kompetencí využitelných ve výuce. Poskytovatelem stáže je společnost ManpowerGroup s.r.o.

2.III/19 Klub pro žáky SŠ - doba realizace 9/2019 - 1/2021

Klub komunikace v cizím jazyce má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků, kteří takto získané znalosti, dovednosti a kompetence promítnou i do povinné složky vzdělávání žáka.

The English Club

2.III/20 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem - doba realizace 9/2019 - 1/2021

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování z matematiky.

Doučování z matematiky

2.III/21 Projektový den ve škole - doba realizace 9/2019 - 6/2021

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků. Během projektu se na škole uskuteční celkem 8 projektových dnů zaměřených na ekonomiku, cizí jazyky, profesní orientaci a oblast zdraví a první pomoci.

2.III/22 Projektový den mimo školu - doba realizace 9/2019 - 6/2021

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí žáků. Během projektu proběhnou dva projektové dny mimo školu zaměřené na enviromentální výuku.

Aktuálně

Praxe 2. ročníků

Praxe 2. ročníků v termínu od 23. 11. do 27. 11. 2020 je ZRUŠENA. Nahrazena bude ve 2. pololetí školního roku. Termín ještě upřesníme.

Rozvrh výuky od 19. 10. 2020

Aktuální rozvrh výuky od 19. 10. 2020 najdete v sekci Žák - Studium - Rozvrh

Školení pedagogického sboru

Dne 21. 10. 2020 proběhne celodenní školení pedagogického sboru. Distanční vzdělávání bude probíhat formou off-line výuky.

Den otevřených dveří

se uskuteční v sobotu 5. 12. 2020 od 9 do 12 hodin. Více informací zde

Čestné prohlášení

formulář naleznete zde

Anketa